“Българската Коледа” работи без правила и критерии

в. 168 часа | Кирил БОРИСОВ | 18.03.2011

Липса на правила и критерии в управлението и отчитането на средства от "Българската Коледа" установи доклад на Сметната палата, с който "168 часа" разполага. В документа се сочи, че не се спазва и учредителният акт на инициативата, която е под патронажа на президента Георги Първанов, както и че има редица други пропуски в дейността є. Благотворителната инициатива извършва следните нередности: Няма правила и процедури как болните деца да кандидатстват за лечение. Няма критерии, по които да се избират болниците, на които се превеждат парите, както и децата, които да се лекуват. Липсва всякакъв външен контрол. Инициативата не е регистрирана в съда, както всички останали, които се занимават с благотворителност. Не са провеждани конкурси при закупуването на медицинска апаратура. За първи път в 8-годишната история на благотворителната инициатива "Българската Коледа" името є се споменава в доклад на контролиращ орган. Това става, след като новото ръководство на Българската национална телевизия стъпва в длъжност и само иска от Сметната палата проверка на финансовите потоци в институцията, в които от 2007 г. насам влизат и средствата от благотворителната инициатива. БНТ е титуляр на сметката за "Българската Коледа", по която се набират даренията, а заедно с Нова телевизия и администрацията на президента са организатори на "Българската Коледа" и решават за отпускането на парите за нуждаещи се деца и болници. БНТ става съорганизатор на "Българската Коледа" през 2004 г., когато на поста генерален директор е назначена Уляна Пръмова, която минава за близка до президента Първанов и БСП. "Чели сме доклада, въпреки че одитът е за БНТ. Във връзка с този доклад са приети вътрешни правила, които са съобразени с указанията на Сметната палата" – категорични са от администрацията на президента, под чийто патронаж се провежда "Българската Коледа". За 8 години "Българската Коледа" е подпомогнала лечението на хиляди деца
в чужбина. С пари от инициативата е купена апаратура за болници в България. Във връзка с това в доклада на държавните одитори се посочва, че няма правила и процедури, по които нуждаещите се от лечение деца да подават искания за финансово подпомагане. Уточнено е, че същото се отнася и за лечебните заведения, за които се купува медицинска апаратура. Критиките са отправени към ръководството на БНТ, защото те са единственият от тримата организатори, които са одитирани от държавния контрольор. Освен липса на процедура за подаване на молби, в доклада се посочва също, че няма критерии за избор на нуждаещите се от финансово подпомагане деца и болници. Друга критика към дейността на организаторите, посочена иронично в кавички, е, че не са разработили механизми за постигане на "единодушно" решение за изразходване на средствата, както е по Учредителния акт. Визира се фактът, че не се провеждат редовни заседания, сесии или вътрешни правила за работа на БНТ, Нова и администрацията на президента. Точно такива правила приемат на "Дондуков" 2, след като прочитат доклада на Сметната палата. "Досега нямаше контрол на "Българската Коледа" от външна институция. Единствено организаторите на инициативата публикуваха набраните и изразходваните средства, и то през последните години" – казва изпълнителният директор на Българския дарителски форум Красимира Величкова и допълва, че и до днес "Българската Коледа" не е регистрирана като фондация. "Инициативата е на президента, а той не желае името му да се свързва с фондации. "Българската Коледа" не е регистрирана, но така няма административни разходи за дейността, и всички средства отиват при нуждаещите се. Ние сме платци по инициативата, но директните получатели са болниците, така че при нас няма пари кеш всичко е по банков път" – категорични са от администрацията на президента. "Организациите, които са регистрирани в обществена полза, са длъжни до 31 май да дават финансови отчети в НАП и Националния статистически институт. Отчет на дейността се прави и пред Министерството на правосъдието. Това са задълженията на регистрираните организации. Красимира Величкова Явно за "Българската Коледа" е достатъчна гаранция, че президентството е сред организаторите" – категорична е Красимира Величкова от Българския дарителски форум. Организацията обединява и подпомага големите фондации и компании, които се занимават с благотворителност. Друга критика, която търпи инициативата на президента, е, че поръчките за медицинската техника, която се купува с пари от "Българската Коледа", не минават през конкурси и обществени поръчки, за да се избере най-добрата оферта. Досега шефовете на болници избираха фирмите, които да доставят техниката, а от "Българската Коледа" превеждат сумата на доставчика. Фирмите, които доставят техника на болниците с пари от "Българската Коледа", не са обявявани до този момент, но скоро и това ще се промени. "Обществени поръчки няма и не може да има, защото средствата не са бюджетни и капацитетът на инициативата не позволява организирането на такава процедура. Имаме двама постоянни консултанти, които заедно с тримата съорганизатори и лекарите на съответните отделения обсъждат широк спектър от критерии за нужната техника. Често клиниките имат техника и договори с определена фирма, която ги поддържа и е нормално да купят допълнителна апаратура от същото дружество. Със специализирана медицинска техника работят 7-8 фирми, които участват и в търговете на Министерството на здравеопазването. Правим много сериозно проучване на договорите и не сме имали случаи с пари от "Българската Коледа" да се купи техника с цена над пазарната В този смисъл в следващите дни ще публикуваме информация за медицинската техника, която е нужна за болниците, за да могат фирмите да участват с оферти" – казват от администрацията на президента.
"Конкурси за доставка на техника трябва да има. Няма значение дали средствата са бюджетни, или са от дарения. "Българската Коледа" е най-популярната инициатива и е много полезна, но това е пропуск в дейността є. На практика се оказва, че години наред никой не носи отговорност за закупуването на апаратурата и тя се размива между болницата и партньорите на "Българската Коледа". Когато няма ясни процедури, остават съмнения. Разговаряхме с хора от президентството по този въпрос и там ни увериха, че понякога е по-прагматично директно да се поръча на доставчик, от когото вече съответната болница е купила техника и имат консумативи за нея" – категорична е Красимира Величкова от Българския дарителски форум.
***
Едно към едно
В одита на БНТ за частта, която касае "Българската Коледа", Сметната палата пише:
 Няма предвидени правила и процедури за начина, по който нуждаещите се от лечение български граждани и от подпомагане лечебни заведения да могат да подават исканията си за финансово подпомагане – какви документи и приложения към тях и до кого;
 Няма предвидени приоритети и критерии за избор на конкретния нуждаещ се от лечение или от подпомагане в случаите, когато подадените документи с искания за финансово подпомагане са много на брой и от различен вид – за физически лица и за лечебни заведения;
 Няма разработен механизъм за постигане на "единодушно" решение от пълномощниците за разходване на средствата – редовно провеждане на заседания, сесии или приемане на вътрешни правила за работа на представителите на трите страни по Учредителния акт;
 Не се спазва т. 6 от Учредителния акт в частта, съгласно която БНТ като страна – организатор на инициативата, следва да съхранява копия от всички сключени договори и други документи, свързани с разходването на средствата;
 При класиране и архивиране на документите на инициативата "Българската Коледа" от БНТ, като страна от Учредителния акт и титуляр на дарителската сметка в ОББ, не е въведена практика или ред и процедури тристранните протоколи да се подреждат хронологично и да се придружават от съответните приложени документи, които представляват основанията за направените финансови разпореждания.
***
БНТ: Взехме мерки
Във връзка с констатациите на Сметната палата БНТ е предприела мерки за преодоляване на констатираните непълноти. Приетите правила регламентират и въвеждат процедури относно: предназначението на даренията; осигуряване на публичност и прозрачност; начините и способите за набиране на средствата; определяне кръга на бенефициенти на инициативата; начините и необходимите документи за кандидатстване за безвъзмездна помощ от набраните средства от инициативата; събиране на оферти и избор на доставчици на лекарствени средства и медицинско оборудване; състав, правомощия, ред за провеждане на заседания и начин на вземане на решения на комисията за одобряване на бенефициентите, за избор на доставчици и за разпределение и разходване на средствата за съответната година;
изготвянето и подписването на необходимите документи, архивирането и съхранението им; правила за отчетност.

Стр. 16,17  

Leave a Reply