“Конференция за водните ресурси в София. Модернизация на водния сектор в България и Испания, ключoва роля в европейската интеграция“, 22.05.2012 г.

Конференцията се организира от Групо Куандо с тясното сътрудничество и подкрепа на Урабаконсулт и УАСГ - София. Място на събитието: 22 май от 9:00 ч. в хотел Хилтън в София.

Leave a Reply