“Метаформоза” – метаморфират музиката

Експлозивен микс от музика ще преобърне представите на гостите на Studio 5, неделната вечер на 24 ма...

Leave a Reply