”SOFIA ON A MAP”- „СОФИЯ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА МЛАДИТЕ ХОРА”

Ancor A Gente I 27.06.2013

КАКВО?

Кръгла маса с участието на млади хора от София, за да бъде представен проектът „SOFIA ON A MAP” – „СОФИЯ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА МЛАДИТЕ ХОРА”. По време на разговорите ще бъдат предложени маршрутите, които да се включат в информационен гайд и дигитални карти.

КЪДЕ? КОГА?

Кръглата маса ще се проведе в Заседателната зала на хотел СИТИ АВЕНЮ, на 29.06.2013г./събота/ от 11:30 ч. адрес:

гр. София, ул. „Осогово” 49

ЗА ПРОЕКТА

ПРОЕКТ „SOFIA ON A MAP” – „СОФИЯ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА МЛАДИТЕ ХОРА”

Целите на проекта са разработване и популяризиране на културни маршрути, които съдържат ключови обекти за организирането на срещи и културни прояви сред младежите в София. Създаването и разпространението на тези маршрути в социалните медии, под формата на информационен гайд и като дигитални карти в Гугъл, ще помогне за повишаване на информираността за съвременните центрове за културни прояви. Ще бъде открита възможност за разширяване на маршрутите и превръщането им в постоянна и важна част от културата на града.

Проектът ще допринесе за подготовката на София – Европейска столица на културата 2019 чрез представяне на нов поглед към културните забележителности и тяхното популяризиране с помощта на социалните мрежи. „SOFIA ON A MAP” ще допринесе за създаването на позитивен облик на града с динамично развиваща се културна среда за жителите и посетителите.

ЗАЩО?

Със своите цели – да събере и обобщи информация за съвременни места и културни забележителности – проектът ще привлече младите хора. По този начин те ще бъдат въвлечени в културните процеси и ще бъде провокирана тяхната социална ангажираност.

 

КОЙ?

Проектът се осъществява от ФОНДАЦИЯ ЗЕЛЕНА УЛИЦА с подкрепата на Столична община, Програма Европа. И се реализира в подкрепа на кандидатурата на София за Европейска столица на културата – 2019 г.
 

 

Leave a Reply