„Да учим по европейски”: Представяне на сборник за британския опит в приобщаващото образование

Сборникът „Да учим по европейски” представя съвременни тенденции и подходи в образованието в Обединеното кралство. Статиите са насочени към учители, родители и всички заинтересовани и представят основните принципи на приобщаващото образование – образование, ориентирано към детето, междукултурно образование, обучение на деца с нарушение на способността за учене и средства и технологии в тяхна помощ, приобщаване на родителите и британския индекс за приобщаване.

Leave a Reply