„Дамският борд е по-успешен, но подготовката и квалификацията са определящи за успешната кариера на една дама” – казва Петя Димитрова, главен изпълнителен директор на Пощенска банка

Петя Димитрова, главен изпълнителен директор на Пощенска банка (www.postbank.bg), участва във второто издание на годишния форум „Жените, нежната сила на бизнеса”. Във фокуса на дискусията, организирана от сп. „Мениджър” и Обществения съвет на жените в бизнеса, беше ролята на жените за растежа на икономиката, възможностите за развитие и предизвикателствата пред тях в бизнес лидерството и предприемачеството. Партньор на събитието е Информационното бюро на Европейския парламент в България.

Leave a Reply