„Делтасток“ АД открива лицензирано дъщерно дружество в Лондон

Английското дъщерно дружество на „Делтасток“ е нова страница в развитието на компанията. Delta Financial Markets Ltd., накратко, DF Markets е част от плана за преструктуриране на международната дейност на „Делтасток“.

Leave a Reply