„Делтасток“ АД открива лицензирано дъщерно дружество в Лондон

"Делтасток" АД I 28.09.2011

В края на август, компанията Delta Financial Markets Limited получи пълен лиценз за инвестиционен посредник от английския финансов регулатор (FSA)

В края на август, компанията Delta Financial Markets Limited, 100% собственост на „Делтасток“АД, получи пълен лиценз за инвестиционен посредник от английския финансов регулатор (FSA). Английското дъщерно дружество на „Делтасток“ е нова страница в развитието на компанията. Delta Financial Markets Ltd., накратко, DF Markets е част от плана за преструктуриране на международната дейност на „Делтасток“. Новата компания ще оперира от Лондон, с оглед на репутацията на британската столица като световен финансов център.

Основните предимства на DF Markets са прозрачност, професионално и навременно обслужване на клиентите, бързо изпълнение на поръчките, както и едни от най-добрите спредове в индустрията и най-вече дългогодишният опит на компанията-майка „Делтасток“ в тази област.

Leave a Reply