„Делтасток“ АД премахва комисионните си за търговия на БФБ до края на годината

Росица ИВАНОВА, „Делтасток“ АД I 2010-02-25 

02.2010, София, България – „Делтасток“ АД премахва комисионните за търговия на БФБ за своите клиенти за периода 1 март 2010 г. – 31 декември 2010 г. Така всички клиенти на компанията, категоризирани като непрофесионални, получават напълно безплатен достъп до дневната търговия на БФБ в реално време, както и възможност да се възползват от предоставяната в платформата Delta Broker второ ниво информация (Level 2) за всички оферти на БФБ. За посочения период компанията се отказва от приходите си, генерирани от услугата. С тази своя инициатива един от лидерите в онлайн търговията с финансови инструменти на българския фондов пазар се стреми да предостави своеобразен стимул за повишаване активността на борсата, което е важна предпоставка за бъдещото развитие на капиталовия пазар в България.

За промоционалния период “Делтасток” АД премахва и ежемесечната такса “неактивност”, дължима при липса на сделки в рамките на един календарен месец. Компанията напомня на своите клиенти и партньори, че не удържа попечителска такса за съхранение и администриране на финансови инструменти и парични средства.

Забележка: Таксите, дължими на БФБ и ЦД, остават непроменени за клиентите.

За контакти:

“Делтасток” АД
Име: Биляна Костова
Email address: biliana@deltastock.bg
Тел. за контакт: + 359 2 811 50 50

Основни факти за „Делтасток“ АД:

„Делтасток“ АД е глобален инвестиционен посредник. Компанията оперира на пазара от 1998 г. и предлага на своите клиенти широка гама професионални инвестиционни продукти и услуги. Тя е регулирана от Комисията за финансов надзор (КФН) и извършва дейност в страните от Европейското икономическо пространство (ЕИП) по линия на свободно предоставяне на услуги съгласно Директивата за пазарите на финансови инструменти.

“Делтасток” АД предлага на своите клиенти възможности за търговия на българския капиталов пазар с акции на публични дружества, компенсаторни инструменти, права, свързани с увеличението на капитала на публични дружества, общински и корпоративни облигации и ДЦК.

„Делтасток“ АД има офиси в Лондон, Мадрид, Букурещ и София. Компанията има клиенти от над 60 страни. Обслужването на клиентите се извършва на осем езика – български, английски, френски, испански, румънски, руски, китайски и японски.

За повече информация относно „Делтасток“ АД моля посетете нашия сайт www.deltastock.bg

Leave a Reply