„Еволюцията на взаимоотошенията с клиентите“ е основна тема на четвъртата CRM конференция през 2012

Своя опит от работата с клиенти, внедряването на софтуерни решения, препоръки и съвети при избора на достaвчици ще споделят мениджъри от различни бизнес области Паралелно с бизнес конференцията ще се проведе и CRM изложение на компании от сектора

Leave a Reply