„Guerrilla Marketing: Интернет маркетингът за фирмен успех. Какъв е успешният маркетинг по време на икономически спад?”, 27-28.05.2011 г.

На 27 и 28 май 2011 г. Европейски Мениджмънт Център организира във Варна практически еднодневен семинар „Guerrilla Marketing: Интернет маркетингът за фирмен успех. Какъв е успешният маркетинг по време на икономически спад?”

Leave a Reply