„ХРАНА ОТ КЛАСА“ комуникира с потребителите през онлайн форми

Като нов бранд в света на храните, "ХРАНА ОТ КЛАСА" следва концепцията си спрямо потребителя, залагайки на контакта и интеракцията си с него. Грижата за храната започва първо от контакта с потребителите. За "ХРАНА ОТ КЛАСА" тяхното мнение, нужди и дори оплаквания са нужни, за да може марката да изработи по-ефективни начини и критерии за подобряване на производствените процеси.

Leave a Reply