„ЮЛЕН” АД: Няма незаконни писти в Банско

Юлен АД I 24.04.2013

Съобщение до медиите

Незаконни писти в ски зона Банско няма. Това е отговорът ни на последното обвинение на представителите на коалиция „За да остане природа в България” – креатура на ПП „Зелените” и производните им.

В качеството ни на концесионер на ски зоната те ни обвиняват, че сме извършили драстични нарушения на територията на парк „Пирин”. Многократно те извеждат едно или друго необосновано твърдение, което впоследствие се оказва неистина, но оставя в общественото мнение грешното впечатление, че „Юлен”АД е нарушител.

Последният пример за вменяване на вина по казуса са няколкото обекта, за които т.нар „зелени” твърдят, че сме изградили незаконно. Априори това е пълна лъжа, защото по същите сигнали на еколозите ДНСК вече извърши 9 проверки на територията на ски зона Банско, като в нито една от тях бе констатирано нарушение. През годините над 50 дела, заведени от т.нар. „зелени” по всички инвестиционни намерения в цялата ски зона, бяха окончателно отхвърлени от Върховния административен съд. Ангажиран беше целият арсенал на държавата: прокуратура, икономическа полиция, регионални и централни органи на МОСВ, Комисия за защита на потребителите, а накрая и община Банско.

Това са обектите, за които ни обвиняват в нарушение:

ски писта Плато 1,

ски писта Шилигарник,

ски писта Стражите,

седалкова въжена линия Железен мост-Платото;

ски влек Чалин валог

ИЗГРАЖДАНЕТО НА ОБЕКТИТЕ Е ПРЕДВИДЕНО В ТУП

Всички обекти до един са предвидени от изменението на ТУП „Ски зона с център град Банско”, осъществено и съгласувано с МОСВ за периода 2004-2005 г. Обектите, които са част от изменението на ТУП през 2005 г. са за сметка на други, които са отпаднали от плана през 2001 г. и се е запазил балансът на територията. За изменението на този план е извършена екологична оценка, която е влязла в сила.

ВСЕКИ ОБЕКТ Е СЪГЛАСУВАН С МОСВ

За да бъде изграден всеки един от тези обекти, той е бил съгласуван на три пъти с държавата в лицето на МОСВ. За изграждането им МОСВ е осъществило предварителен, текущ и последващ контрол чрез съгласуване на план-извлечение първоначално, и чрез дирекцията на ПП „Пирин” – в хода на неговото осъществяване. Може ли някой да приеме, че контролът, който осъществява Национална служба за опазване на околната среда, в която над 20 години работят изтъкнати специалисти, не са забелязали в течение на толкова години такива фрапантни нарушения, за каквито твърдят зелените? Не само не са ги забелязали, но са и съгласували тяхното изграждане!

Не трябва да забравяме и факта, че тези обекти са държавна собственост и се ползват не от нас, а от всички туристи и скиори, които посещават планината. Да се говори, че ние сме направили нещо незаконно би имало смисъл, ако с изграждането му то ставаше наша собственост.

Ние сме нормални инвеститори и считаме за ненормално да ни бъде приписвана вина, че строим незаконно държавни обекти.

СЪОРЪЖЕНИЯТА СА ЗАКОННИ

За ски лифт „Железен мост-Платото” е издадено разрешение за строеж и същият е въведен в експлоатация по единствения възможен начин тоест законно. Що се отнася до ски влек „Чалин валог”, той е собственост на трети лица, заварен е от договора ни и не е обект на концесия. 

Leave a Reply