„Минималният продукт, който носи стойност“ е темата на втората среща за обмен на опит между български и словенски предприемачи

Събитието се осъществява по проект „Иновативни знания без граници“, който насърчава развитието на предприемачеството в България

Leave a Reply