„Муудис Инвесторс Сървийз” отново потвърди рейтинга на Интернешънъл Асет Банк АД

Въпреки продължаващата вече четвърта година световна финансова криза, в своя публикация от 03.08.2011 година „Муудис Инвесторс Сървийз” потвърди рейтинга на Интернешънъл Асет Банк АД.

Leave a Reply