„ОПИТЪТ НА НАТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАВНОПОСТАВЕНОСТТА НА ПОЛОВЕТЕ В АРМИЯТА” Е ПРОЕКТ, КОЙТО СТАРТИРА НА 20 ноември 2009г.

Повишаване на информираността на служителите в Българската армия по отношение равнопоставеността на половете е целта му.

Leave a Reply