„PR Приз 2010“ – провокация за рождения ден

M3 Communications College I Наталия РУСЕНОВА I 2010-03-12

Тази година българските PR награди „PR Приз“ навършват 10 години! По повод този голям юбилей организаторите планират запомнящо се представяне, придружено с много изненади, усмивки и подаръци. Какво точно ще се случи през юни на българския PR „небосвод“, ще ни разкаже председателят на БДВО Милена Атанасова.

1.      Разкажете ни малко повече за конкурса „PR Приз“? Какво представлява и от колко време се провежда той?

„PR Приз“ е традиционен за България конкурс, създаден и организиран дълги години от Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО). През последните две години се провежда под егидата на Българската конфедерация за връзки с обществеността (БКВО), единствената формация от няколко PR организации в България. Конфедерацията бе създадена с идеята да обедини всички браншови организации в България, за да може професията в страната да се развива по-бързо, да бъдат оформени професионални стандарти и правата на професионалистите в тази сфера да бъдат защитени. Ето защо, логично, БДВО сподели възможността за организиране на двете най-големи събития в България: конкурса за постижения в сферата на връзки с обществеността – „PR Приз“, и единствения PR фестивал в България, с другите организации от Конфедерацията – Асоциация ИМАГИНЕС и Асоциация БААК. Тази година „PR Приз“ има кръгла годишнина и затова готвим специално издание. С него още веднъж искаме да покажем, че този конкурс не е просто традиционен, но е единствен по рода си в областта на комуникациите. Факт, че с годините са изкристализирали много добри критерии за оценка на проектите и начинът на журиране е изключително обективен. „PR Приз“ е добре познат на всички специалисти, има 15 конкурсни категории, оформили се с течение на времето като необходими и достатъчни, за да покриват всички области, в които PR е силен инструмент за комуникация, и неговият резултат е доказуем. Разбира се, като организатори сме си запазили правото да променяме или добавяме категории – в зависимост от необходимостта и най-вече от актуалното състояние на бранша.

2.      Какви ще бъдат конкурсните категории тази година? Има ли нови сред тях  и ако може да ни разкажете с по-големи подробности за „PR студент“?

Нови категории няма да има, тъй като понастоящем професията се справя с един труден икономически период. В този смисъл ще обърнем специално внимание на критерия „Ефективно оползотворен бюджет“, но самите категории са достатъчно изчерпателни, за да ги допълваме с още.

„PR студент“ е специална конкурсна категория, в която даваме възможност на всички студенти, завършили ІІІ курс, да представят свой курсов проект в областта на комуникациите, оформен като кандидатура за приз. Ограничението за ІІІ курс е условно, тъй като трудно може да се сравняват знанията  и уменията на студент в ІІІ и студент в V курс. Но, разбира се, има и изключителни студенти и ако някой счита, че може да се бори в състезанието, няма да го върнем, ще прочетем и неговата работа. Постъпилите проекти се четат от всички членове на журито и се оценяват по същия начин, както останалите кандидатстващи и одобрени проекти. Те също се отсяват предварително и онези, които не са спазили изискванията на конкурса, отпадат от надпреварата още на първия етап. Идеята е студентите не само да си сверят часовника, но и да разберат какво е да участваш в подобно мащабно състезание. Самите изисквания за участие можете да прочетете в регламента на конкурса, а проектите очакваме до 8 април тази година на адреса на дружеството. Важно е да се каже, че студентите не заплащат за участието в конкурса – това е вид стимул, познание и опит за тях.

3.      Какъв е съставът на журито тази година?

Съставът на журито отново е много интересен и разнообразен. Идеята ни, мислейки кой да влезе в журито, винаги е да застъпваме повечето ефективни средства на комуникациите – например да има академици с цел теоретичният поглед над проектите, журналисти, умели практици от вътрешни отдели или агенции, представители на реалния бизнес, представители на неправителствени и браншови организации и/или институции и често – рекламисти. Макар някои хора да противопоставят PR на рекламата, за нас тези две неща са неразривно свързани в добрия комуникационен микс на ИМК. Целта е участниците в „PR Приз“ да не се чувстват ощетени и да са убедени, че проектите им ще бъдат оценявани обективно. Струва ми се, че сме постигнали подобна нагласа с времето. В този смисъл тази година съставът на журито е следният:

Аня Павлова – председател на ИМАГИНЕС и председател на журито за „PR Приз 2010“, собственик и управител на агенция CNR Communication; моя милост – като председател на БДВО; проф. дфн Милко Петров – ръководител на катедрата на ЮНЕСКО „Комуникация и връзки с обществеността“ на Факултета по журналистика и масова комуникация при СУ „Св. Климент Охридски“; д-р Валерия Пачева – гл. ас. към катедра „Медии и обществени комуникации“ към УНСС; Надя Кантарева – началник „Пресцентър“ на Министерството на образованието и науката; Любов Костова – мениджър „Връзки с обществеността“ и „Проекти за комуникация на науката“ в Британски съвет – България; Нина Мирчева – директор на дирекция „Корпоративни комуникации“ в Mtel; Велислава Ивановска – началник на отдел „Връзки с обществеността“ в ПИБ; Цветeлина Петрова – редактор „Маркетинг и медии“ в списание „Мениджър“; Албена Ивайлова – собственик и управител на PR агенция VIVEKA; пpоф. дфн Георгий Почепцов – преподавател по теория на комуникациите в Мариуполския университет – Украйна, първи президент на първата PR асоциация в Украйна; Аманда Джейн Сучи – преподавател по PR техники в университета в Катаня – Италия, член на борда на Глобалния алианс и настоящ секретар на организацията.

 

4.      Какъв ще бъде регламентът за оценяване на проектите?

Критериите от няколко години не са променяни, тъй като организаторите считат, че са достатъчно изчерпателни и обективни. Факт, че дори при обединението на БДВО, ИМАГИНЕС и БААК, колегите от другите две организации нямаха забележки по критериите, а всички те са доказали се специалисти в бранша, с достатъчно опит. Накратко, основните критерии, формиращи общата оценка, са четири: изследване и планиране, реализация, постигнати резултати и качество на представянето. Те носят различен процент за формирането на общата оценка и, разбира се, имат собствени подкритерии – за прецизност, като управление на бюджета, техники за измерване, творчество, иновации и мн.др.

5.      Има ли някакви нововъведения в конкурса тази година?

Нарочно тази година не сме въвеждали нищо ново, тъй като сме приготвили изненада за всички онези, които са допринесли за конкурса и за развитието на професията в България като цяло през последните десет години. Решихме по случай рождения ден в рамките на церемонията да раздадем специални награди на всички тях. Това ще е различното – мисля, че е достатъчно показателно, за да е единствено. Естествено, номинациите остават в тайна до самите награди.

6.      Какви са Вашите прогнози за конкурса „PR Приз 2010“?

Аз не съм от хората, които обичат да се ангажират с прогнози и да правят сензации. Но с чиста съвест мога да кажа, че тази година според мен участието в конкурса ще бъде засилено и участващите проекти ще бъдат повече от всяка друга година. Това ще е така не само заради десетата годишнина на конкурса, но и заради компетентното жури, както и заради все по-добрата организация и маркетинг на събитието. Времето ще покаже дали съм права. Много зависи и от председателя на журито дали ще съумее да убеди PR специалистите, че е важно да видят дали са били ефективни в работата си точно сега – по време на икономическия застой в страната. Все пак нашата професия е свързана с публичност и ако самите ние не сме достатъчно активни и не сме пример, няма как да очакваме резултати и засилено участие.

7.      Кои агенции очаквате да вземат участие?

Очаквам всички агенции, които са участвали досега, да участват отново. Разбира се, всяка година има и нови. Това е повече от нормално точно защото редовните участници са запознати с условията на конкурса, горе-долу могат да преценят очакванията на журито и знаят как да се представят най-добре. А новите обикновено са чули от редовните участници и са ентусиазирани. Много важен елемент от самия конкурс са и публичните защити (откритите представяния), защото там всеки участник може да покаже по оригинален начин какво е постигнал и с какво се е преборил, и да убеди и журито „на живо“. Финалната част от общата оценка се формира точно на тази база.

8.      Имате ли си Ваши кампании – фаворити от последната година, за които се надявате да вземат участие в конкурса?

Разбира се, това е съвсем нормално. Независимо че сме обективно жури, познаващо всички необходими условия за реализирането на една кампания, не може като професионалисти да не сме пристрастни към добре свършената работа. Така, от само себе си, изпъкват и победителите. Миналата година бях председател на журито и видях колко е елементарно всъщност. Всеки си предава попълнената таблица с оценките, аз ги нанасям в една обща таблица и се формира крайната оценка. Никак не бях изненадана от резултатите. Може би една или две категории се разминаха с моите очаквания. Най-големите ми фаворити бяха проектът „Първият български отбор в Shеll Eco-marathon Европа 2008“ на агенция AMI Communications, SOFIA DANCE WEEK на агенция New moment PR и кампанията в подкрепа на хората с редки болести на агенция „В комуникация“.

9.      Какъв е размерът на таксата за участие?

Умишлено от няколко години не сме променяли цените, размерът е същият – 250 лв. на участващ проект. Отделно, както всяка година, има отстъпки за членовете на БДВО, Асоциация ИМАГИНЕС или Асоциация БААК, платили членския си внос за 2010 г.  – те ползват преференциална такса в размер на 200 лв. Организации, които подават заявки за участие в категорията „Общественозначима PR кампания на организации от стопанския сектор“ и „Социално отговорна PR кампания на организации от нестопанския сектор“ също ползват преференциална такса за участие в размер на 150 лв. Както споменах и по-горе, студенти, които подават заявки за участие в категория „PR студент“, не заплащат такса за участие. Целта ни не е да печелим от този конкурс, а да осигурим на специалистите в тази сфера добра възможност за състезание и най-вече едни престижни награди.

10.  Смятате ли, че икономическата криза ще намали броя на участващите фирми в конкурса?

Категорично не. Престижът и популярността, които получават участниците и техните поръчители, са много по-скъпи и дългосрочни от необходимите за участие еднократно внесени средства. Да не говорим за добавената стойност, която носят тези награди. Нито един професионалист не би си позволил да разсъждава така, съветвам ви и вие да не го правите. И в този аспект бих попитала: Какво са 250 лв. за ценовата листа на една агенция например? Замислете се. Това е най-малкото, което една агенция може да направи към своя клиент като жест. Освен това така екипът доказва на клиента си, че наистина се гордее с онова, което е свършил, и е готов да доказва неговата стойност. Така че – дерзайте и не мислете за кризата. Така или иначе тя ще отмине, да не говорим, че тя не е нещо лошо – тя е естествен икономически и социален регулатор и същевременно предизвикателство за всички нас. Именно в такива моменти изпъкват най-добрите, най-креативните и най-комбинативните специалисти. Искам да пожелая УСПЕХ на всички участници и да им кажа, че ние (журито) ще се постараем да бъдем максимално обективни!

Оригинална публикация

Leave a Reply