„Революционната технология „Мотогард” – универсална технология за възстановяване на износването и намаляването на разхода на гориво и енергия.”

„Революционната технология „Мотогард” – универсална технология за възстановяване на износването и намаляването на разхода на гориво и енергия.”

Leave a Reply