„Самотният е никой в живота” – 33 сонета по Шекспир

На 18-ти април (четвъртък) словото на Шекспир ще оживее под звуците на пиано и цигулка.в изпълнение ...

Leave a Reply