„Забавното лятно четене“ тази година стартира с национална кръгла маса за грамотността на българските деца

“Забавното лятно четене“, традиционната инициатива на сайта Az-deteto.bg за насърчаване на четенето при децата между 6 и 12 години, тази година ще стартира с национална кръгла маса на тема грамотност на българските деца. Събитието ще се състои на 13 май 2014 г. от 10:00 ч. в Американския център на Столична библиотека.
Форумът ще се фокусира върху най-наболелите проблеми, свързани с грамотността на децата в България и в дискусионен режим ще работи за намиране на начини за тяхното решаване и за подобряване на диалога между ангажираните в този процес компетентни страни.
Участие в кръглата маса ще вземат Диана Вълчанова – държавен експерт към Министерство на образованието и науката (МОН), проф. Светлана Коева – директор на Института за български език към Българската академия на науките (БАН), Станимир Цветков – експерт по български език и литература към Центъра за контрол и оценка на качеството на училищното образование (ЦКОКУО), Ева Борисова – председател на Асоциация „Родители“, Вера Рангелова – директор Ранно детско развитие в UNICEF, Пламена Златкова – член на УС на Българска библиотечно-информационна асоциация (ББИА), учител от „Заедно в час“ и представител на Столична библиотека, съорганизатор на кампанията. Модератор на кръглата маса ще бъде Милена Атанасова от медийна група Investor.
Първият панел от кръглата маса ще се стреми да покаже общата картина по отношение на детската грамотност като представи резултати от проучвания, ниво на грамотност сред учениците в страната и причини за това. Вторият панел ще бъде насочен към учителите в България и ще се опита да отговори на въпроса как преподавателите мотивират децата да четат. Третият панел на кръглата маса ще бъде посветен на ролята на родителите в процеса на ограмотяване, а четвъртият – на социалната среда и подсигуряването на равен старт за децата в България. Форумът ще завърши с дискусия по проблемите на детската грамотност.
За да бъде осигурена пълна и изчерпателна картина по темата, за участие в дискусията са поканени всички заинтересовани страни – родители, учители, автори, представители на издателства, читалища и библиотеки от цялата страна.
„Забавното лятно четене“ насърчава изявата на млади български автори. Затова посланици на кампанията са Юлия Спиридонова – Юлка, Марин Бодаков, Маги Благоева, Стефка Янорова, Петя Кокудева и Роси Кота, които ежегодно участват в инициативите на кампанията. Почетен посланик на кампанията е Михаил Белчев.
        Кампанията се осъществява с любезното съдействие на ЧЕЗ – България.
Ако имате желание да присъствате и да отразите събитието, можете да потвърдите на имейл pr@investor.bg или телефон 02/812 9 831, 842
 

Leave a Reply