12-та национална конференция за системи за управление на бизнеса “Информационните технологии – двигател и конкурентно предимство за бизнеса”

Бизнесът среща технологиите

Leave a Reply