12-ти Финансов ИТ форум на тема: „Новите бизнес тактики зад ИТ стратегиите на финансовия свят”

EVENTS.dir.bg

Кога: 20 април 2010 г. (вторник)
Къде: София, хотел Шератон
Достъп: Такса участие
Организатор: ICT Media 

Събитието: Събитието се организира под егидата на БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА и КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР и със съдействието на Асоциация на банките в България, Асоциация на българските застрахователи и Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване

През изминалата година и половина финансовият свят премина през една от най-сериозните икономически кризи в съвременната история, все още търсейки адекватни метрики за определяне на релевантния си стандарт за дейност занапред.

През 2010 г. Финансовият ИТ форум е с ново лице – обърнато към водещите финансови организации в региона и Европа. Тази година събитието ще привлече лектори от водещи европейски и световни институции и организации, с решаваща роля за бъдещето на финансовия свят.

Управление на риска, управление на връзките с клиенти, анализ на бизнес процесите и аргументиране на възвръщаемостта от ИТ инвестиции във финансовите институции, тенденции в изнасянето на специфични услуги и управление на сигурността на финансовите операции, новости в сферата на платежните системи и е-плащанията са водещите теми на конференцията с акцент върху необходимата синергия и сътрудничество между ключовите играчи във финансовия сегмент – регулатори, консултанти, банки, застрахователи, пенсионно-осигурителни, лизингови дружества, инвестиционни посредници и ИТ бизнеса.

Ето защо през 2010 г. събитието ще заложи на тясно профилирани теми за дискусия, като в рамките на всеки панел е предвидено време за дискусия с цел да се поощри активната обмяна на идеи.

Всеки участник в конференцията може да заяви и да получи CPE сертификат издаден от ISACA – Sofia Chapter. Повече информация

РЕГИСТРАЦИЯ

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

8:30 − 9:00 РЕГИСТРАЦИЯ 

9:00 ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАЩА СЕСИЯ
Финансовият свят след кризата – къде е мястото на ИТ инвестициите през 2010 г.
зала Средец 

9:30 − 11:00 •Глобалните икономически прогнози и техните регионални отражения – гледната точка на МВФ
•ИТ инвестициите в помощ на стабилизиращия се финансов свят
•Предизвикателствата пред финансовите институции през погледа на Европейската централна банка

СЕСИЯ I, Част 1. Управление на риска – поглед към и отвъд чистото ИТ
зала Средец 
11:30 − 13:10 За темата:
Умелото управление на риска се превърна в мантра на успешното и плавно възстановяване на желания modus operandi във финансовите институции. В този панел оперативният, кредитният и инвестиционният риск ще бъдат представени отвъд технологичния аспект през погледа на рейтинговите агенции и финансовия регулатор.

•Новите измерения на управлението на оперативния и кредитния риск – гледната точка на рейтинговите агенции
•Системният подход към ефективното управление на риска – как технологиите изграждат новите бизнес модели
•Solvency II – реалните механизми за управление на риска в застрахователния сегмент 

Сесията предвижда 20-минутен слот за въпроси и отговори

СЕСИЯ I, Част 2. Новите предизвикателства пред платежните системи
зала Сердика 

11:30 − 13:10 За темата:
Финансовият свят навлезе в критична фаза по отношение на възприемането на SEPA и в опит да изведе аудиторията от фокуса върху вътрешните проблеми, възникнали в резултат на последните икономически сътресения, този панел ще предостави възможността за представяне както на най-новите европейски тенденции във въвеждането на SEPA, така и на националните стратегии и регулаторни планове и реформи по отношение на платежни системи и с дейностите в сферата на навлизането на е-фактурата.

•Българската заявка за влизане в еврозоната – технологични предпоставки и предизвикателства
•Регулация и мониторинг на операциите, извършвани от платежните системи
•Какво ново в предплатените платежни инструменти, POS, ATM, мобилни и картови плащания

Сесията предвижда 20-минутен слот за въпроси и отговори

СЕСИЯ II, Част 1. Борбата за доверието на клиентите – назад към новото нормално
зала Средец 

14:10 − 15:50 За темата:
Лайтмотивът за нуждата от постоянно освежаване на стратегиите за привличане и задържане на клиенти набра нова сила през изминалата година и ще развива своята актуалност и през 2010 г. Възможна ли е преносимост на банковите сметки, каква е нормалната „нова свобода" за мобилност на клиентите на банки и застрахователни дружества са част от въпросите, на които ще търсим отговор в този панел, комбиниращ представяния на паневропейски стратегии по темата с адресат висшия мениджмънт на финансовите институции, добри практики и конкретни технологии.

•Мобилност на клиентите, или какви са новите възможности за задържането им от страна на финансовите институции
•Вървим ли към преносимост на банковите сметки – какви са новите общи принципи за прехвърлянето им
•Как се привличат и запазват клиенти в застрахователния бизнес – предизвикателствата на турбуленцията

Сесията предвижда 20-минутен слот за въпроси и отговори

СЕСИЯ II, Част 2. Анализ на бизнес процесите – необходимото ИТ въведение
зала Сердика 

14:10 − 15:50 За темата:
Необходимата равносметка и ясното дефиниране на бизнес процесите във финансовите институции с помощта на информационните технологии, наред с механизмите за тяхното управление и развитие са от ключово значение в съвременните условия. Именно анализът и преформатирането на бизнес процесите с активното съдействие на ИТ екипите, както и аргументираното въвеждане на нови технологични решения за подпомагане и управление на този процес, са акцент на панела, в който ще търсим гледната точка на финансови организации от целия спектър на сегмента.

•Управление на бизнес решенията – следващата стъпка в овладяването на процесите във финансовия сектор
•Бизнесът преди технологията, или как изчисляваме възвръщаемостта на инвестициите (ROI) в нови технологии за анализ на бизнес процесите
•Новите методологии за бизнес трансформация с инструментите на BPM, BDM, SOA, BI

Сесията предвижда 20-минутен слот за въпроси и отговори

СЕСИЯ III, Част 1. Изнасяне на специфичните услуги
зала Средец 

16:20 − 18:00 За темата: 
Изнасянето на непривични за финансовите институции услуги се превръща в задължителен елемент от ефективната бизнес стратегия. И ако за част от финансовите организации печатните услуги са изцяло извън институцията-майка от години, то управлението им продължава да бъде актуален въпрос, както и преходът към е-справки. Но това не е всичко – обслужването на картови плащания, както и на самите пластики също активно се изнасят извън институцията. Какви са добрите практики и какви са безусловните рецепти за успех ще споделят участниците в този панел.

•Технологичният аргумент зад изнасянето на печатни и картови услуги във финансовите организации – как, кога и колко
•Управление на печатните услуги и на външно картово обслужване – методология в избора на външен партньор
•„Зелената тема" – когато принтингът отстъпва на е-справките

Сесията предвижда 20-минутен слот за въпроси и отговори

СЕСИЯ III, Част 2. Сигурност на финансовите операции
зала Сердика 

16:20 − 18:00 За темата:
В условия на поетапно възстановяване от криза сигурността на финансовите операции има първостепенно значение с оглед на риска от пробойни в системата при нейното преструктуриране и активна всекидневна работа. Рисковете от гледна точка на информационната сигурност, технологичните методологии и инструменти за прогнозиране и предотвратяване на подриващи доверието във финансовите институции пробиви ще са в основата на тази дискусионна сесия.

•Управление на кибер сигурността и методи за защита от fraud схеми. Penetration testing и навлизането на т.нар. trust services
•Сигурността на клиентите през призмата на защитата на виртуалните пари. Идва ли времето на PCI DSS?
•Непрекъсваемост на бизнес процесите в условия на следкризисно възстановяване

Сесията предвижда 20-минутен слот за въпроси и отговори

ЗА КОНТАКТИ

Надя Караджова
мениджър "Събития"
ICT Media 

телефон:  (02) 400 1121, 400111 
факс: (02) 980 66 10
e-mail: nadia_karadjova@idg.bg

Информация за събитието: http://events.idg.bg/bg/84/

Оригинална публикация

Comments are closed.