14-ти Финансов ИТ форум под надслов „Финансовият свят е все повече ИТ”

Тази година форумът акцентира върху ИТ инициативите във финансовите институции фокусирани върху близкия контакт с бизнеса при определяне на приоритетите, осигуряване на стабилност на използваните инфраструктури, гарантиране на надеждна поддръжка, максимално оползотворяване на внедрените технологии и минимизиране на използваните ресурси.

Leave a Reply