2009 година – една от най-успешните за БДВО

На 14 януари Управителният съвет на Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) организира регулярното годишно Общо събрание на своите членове.

Leave a Reply