Oracle вече предлага Oracle Database Appliance

Новата система за база данни за малки и средни компании и бизнес отдели е високонадеждна, опростена и на достъпна цена

LG, Philips и Sharp обединяват усилията си, за да предложат универсални приложения за различните платформи Smart телевизори

София, 27.09.11 г.– LG, Philips и Sharp се споразумяха да работят заедно, за да установят еднакви технически изисквания за Smart телевизорите, базирани на отворени стандарти като HTML5, CE-HTML и HbbTV. Първата стъпка на групата ще бъде представянето на бета версия на съвместен пакет за разработване на софтуер (Software Development Kit - SDK). Това подчертава нуждата от определяне на единни технически изисквания, които ще позволят на разработчиците да създават приложения, които могат безпроблемно да работят на Smart телевизори на LG, Philips и Sharp Aquos Net+.

Грантове за журналистически семинар за политиката на ЕС за развитие

Асоциация на европейските журналисти – България I 26.09.2011

Европейският журналистически център (ECJ), в партньорство с Европейската комисия, организира тридневен информационен семинар за журналисти, посветен на бъдещето на политиката на ЕС за развитие – една от основните области на външните отношения на Съюза. За участие в събитието, което ще се проведе на 18-20 октомври в Брюксел, могат да кандидатстват журналисти от печатни, онлайн и електронни медии от 27-те страни членки на ЕС. Организаторите ще осигурят грантове, покриващи разходите по път и престой, за 15 журналисти.

В семинара ще вземат участие говорители на Европейската комисия, представители на заинтересованите от политиката за развитие групи, европейски депутати и външни експерти в областта.

Желаещите да кандидатстват за грант за участие в събитието могат да го направят онлайн на интернет страницата на EJC: http://www.ejcseminars.eu/index.php/seminars/272/future-of-eu-development-policy

Оригинална публикация

Квалификационна програма CIPR Diploma in PR, с акредитирани гост-лектори на CIPR от Великобритания

От януари 2011 г. стартира новият курс в България на британската квалификационна програма за PR специалисти с по-висока квалификация – CIPR Diploma in PR. Регистрацията за участие е отворена до края на декември 2010 г. в Apeiron Academy – акредитиран квалификационен център на Британския институт за PR (CIPR, UK).

CIPR Diploma in PR е най-високата следдипломна квалификация на Британския институт за PR (Chartered Institute of Public Relations, UK) и отговаря на Level A7 (Master Level) от британската Национална квалификационна рамка (NQF, UK). Програмата е подходяща за професионалисти с познания и опит в сферата на пъблик рилейшънс. Успешно завършилите студенти на CIPR придобиват международно и професионално разпознат сертификат за професионална компетентност.

Основните теми, които покрива курса, са:

 - PR като управленска функция
 - PR планиране
 - Водещи теоретични направления в науката за PR
 - Управление на репутацията
 - Корпоративна социална отговорност
 - Взимане на решения и управление на кризи

Продължителността на курса е 12 месеца, като включва общо 48 лекционни часа. Лекциите се водят от акредитирани гост-лектори на CIPR от Великобритания. CIPR издава и документите за постигнатото ниво на професионална компетентност – Certificate или Diploma.

Apeiron Academy, Aкредитираният център на CIPR, управлява организацията и реализирането на програмите на CIPR в България като следва и прилага всички изисквания, критерии за качество и стандарт на обученията на Института, включително осигурява и кконсултация при избор на подходяща професионална квалификация. Атестационната комисия на CIPR контролира работата на Акредитирания център по управлението на квалификационните програми.

Кандидатите за CIPR Diploma in PR трябва да покриват някои основни изисквания, свързани с познания и практически опит в сферата на комуникациите. Пълната информация за квалификационната програма, включително критерии и начин за кандидатстване, могат да бъдат открити на сайта на Apeiron Academy http://apeironacademy.com/cipr/diploma.html .

За допълнителна информация и регистрация, можете да се свържете с екипа на Apeiron Academy.

Т + 3592/ 8117855
Е apeiron@apeironcommunication.com
W http://apeironacademy.com/index.html

Допълнителна информация: http://www.eventbox.bg/events/1177