Българската асоциация на PR агенциите стана на 10 години

Lifestyle.bg I 28.09.2011

Нужна е инвестиция за промяна на имиджа на PR професията в България, сочи анкета сред PR професионалистите у нас

С изискан коктейл Българската асоциация на PR агенциите отпразнува 10 години от своето създаване. На събитието присъстваха членовете на асоциацията и представители на PR бизнеса в България.

По време на събитието сред гостите бе проведена анкета, с която бяха определени най-ключовите промени в PR професията през последните 10 години.

Дигитализирането на каналите за комуникации, новият начин на диалог с потребителите и все по-засилващата се роля на word-of-mouth предаване на съобщението, бяха посочени като най-важните елементи в развитието на съвременния PR у нас. От друга страна, отговорилите на анкетата изтъкнаха като необходимост подобряване на качеството на обучение по PR и инвестирането в имиджа на професията в България.

Според PR гилдията през последните 10 години професионалното ниво на българския PR се е повишило, като доказателство за това са множеството български комуникационни кампании, получили международно признание през последните години.

„Едно от най-важните неща, върху които всички ние трябва да се концентрираме, е подобряването на условията за правене на бизнес в сферата на комуникациите. Тези условия започват с приемане на етичния кодекс, но завършват с неговото прилагане и спазване", каза Александър Дурчев, председател на БАПРА за 2011 – 2013.

***

Българската асоциация на PR агенциите (БАПРА) е създадена през 2001 г., за да обедини пазара на предлаганите комуникационни услуги в България. В Асоциацията членуват едни от най-големите и авторитетни професионални компании в областта на PR-a.

Оригинална публикация

Atos с три нови ISO сертификата

Компанията е вече сертифицирана по стандартите за управление на ИТ услуги, за сигурност на информацията и за управление на качеството ISO/IEC 20000-1, ISO 27001:2005 и ISO 9001:2008

„Делтасток“ АД открива лицензирано дъщерно дружество в Лондон

Английското дъщерно дружество на „Делтасток“ е нова страница в развитието на компанията. Delta Financial Markets Ltd., накратко, DF Markets е част от плана за преструктуриране на международната дейност на „Делтасток“.

„Делтасток“ АД открива лицензирано дъщерно дружество в Лондон

"Делтасток" АД I 28.09.2011

В края на август, компанията Delta Financial Markets Limited получи пълен лиценз за инвестиционен посредник от английския финансов регулатор (FSA)

В края на август, компанията Delta Financial Markets Limited, 100% собственост на „Делтасток“АД, получи пълен лиценз за инвестиционен посредник от английския финансов регулатор (FSA). Английското дъщерно дружество на „Делтасток“ е нова страница в развитието на компанията. Delta Financial Markets Ltd., накратко, DF Markets е част от плана за преструктуриране на международната дейност на „Делтасток“. Новата компания ще оперира от Лондон, с оглед на репутацията на британската столица като световен финансов център.

Основните предимства на DF Markets са прозрачност, професионално и навременно обслужване на клиентите, бързо изпълнение на поръчките, както и едни от най-добрите спредове в индустрията и най-вече дългогодишният опит на компанията-майка „Делтасток“ в тази област.

Квалификационна програма CIPR Diploma in PR, с акредитирани гост-лектори на CIPR от Великобритания

От януари 2011 г. стартира новият курс в България на британската квалификационна програма за PR специалисти с по-висока квалификация – CIPR Diploma in PR. Регистрацията за участие е отворена до края на декември 2010 г. в Apeiron Academy – акредитиран квалификационен център на Британския институт за PR (CIPR, UK).

CIPR Diploma in PR е най-високата следдипломна квалификация на Британския институт за PR (Chartered Institute of Public Relations, UK) и отговаря на Level A7 (Master Level) от британската Национална квалификационна рамка (NQF, UK). Програмата е подходяща за професионалисти с познания и опит в сферата на пъблик рилейшънс. Успешно завършилите студенти на CIPR придобиват международно и професионално разпознат сертификат за професионална компетентност.

Основните теми, които покрива курса, са:

 - PR като управленска функция
 - PR планиране
 - Водещи теоретични направления в науката за PR
 - Управление на репутацията
 - Корпоративна социална отговорност
 - Взимане на решения и управление на кризи

Продължителността на курса е 12 месеца, като включва общо 48 лекционни часа. Лекциите се водят от акредитирани гост-лектори на CIPR от Великобритания. CIPR издава и документите за постигнатото ниво на професионална компетентност – Certificate или Diploma.

Apeiron Academy, Aкредитираният център на CIPR, управлява организацията и реализирането на програмите на CIPR в България като следва и прилага всички изисквания, критерии за качество и стандарт на обученията на Института, включително осигурява и кконсултация при избор на подходяща професионална квалификация. Атестационната комисия на CIPR контролира работата на Акредитирания център по управлението на квалификационните програми.

Кандидатите за CIPR Diploma in PR трябва да покриват някои основни изисквания, свързани с познания и практически опит в сферата на комуникациите. Пълната информация за квалификационната програма, включително критерии и начин за кандидатстване, могат да бъдат открити на сайта на Apeiron Academy http://apeironacademy.com/cipr/diploma.html .

За допълнителна информация и регистрация, можете да се свържете с екипа на Apeiron Academy.

Т + 3592/ 8117855
Е apeiron@apeironcommunication.com
W http://apeironacademy.com/index.html

Допълнителна информация: http://www.eventbox.bg/events/1177