2013 г. ще е годината на софтуера за управление на бизнес процесите – BPM (Business Process Management)

Този клас корпоративни системи се налагат като важен фактор за откриване на неефективните процеси в компаниите и тяхното оптимизиране във време на ограничени бюджети

Leave a Reply