42% от PR професионалистите в Европа смятат, че понятието “PR” е дискредитиращо

PR Kernel I 6.07.2011

В проучване на Европейската асоциация за обучение и изследване на PR (EUPRERA) и Европейската асоциация на комуникационните директори (EACD) “Мониторинг на комуникациите в Европа 2011”, се твърди, че 42% от европейските PR професионалисти смятат, че понятието “PR” е дискредитирано.

Изследването е анкетирало 2,209 комуникационни и PR професионалисти на територията на 43 държави. Според резултатите, 42% от участниците смятат, че термина “Връзки с обществеността” е дискредитиращ за професията. Много от PR професионалистите, които вярват, че репутацията на термина е вредяща, предпочитат алтернативни названия като корпоративни комуникации, стратегически комуникации и комуникационен мениджмънт.

Други резултати от доклада:

- 47% не са съгласни със стандартната дефиниция за възвръщаемост на инвестициите (ROI).

- 55% споделят, че “справянето с дигиталната еволюция и социалните мрежи”, продължава да бъде най-важното предизвикателство пред комуникационните професионалисти, докато 44% идентифицират “свързването на комуникационните усилия с бизнес целите” като топ предизвикателство.

- внушителните 40% от участниците, които работят в комуникационни департаменти споделят, че използват указания за работа със социалните медии, а малко под една трета от организациите имат установени инструменти за мониторинг на социални медии.

Проучването също така задава въпроса кои сфери и квалификации ще са важни за бъдещето на PR професионалистите. Участниците са дали следните отговори:

1. Ефектите на традиционните и новите медии (83%);
2. Изграждането на взаимоотношения (82%);
3. Комуникационни технологии (80%);
4. Владеенето на умения като говорене/презентиране пред публика (79%);
5. Обучение и подготовка (75%).

Оригинална публикация

 

Leave a Reply