7-ма Национална конференция на тема: „Телеком пазарът – партньорска платформа за операторите и бизнес клиентите”

EVENTS.dir.bg

Кога: 1 април 2010 г. (четвъртък)
Къде: София, хотел Шератон
Достъп: Такса участие
Организатор: ICT Media

Събитието: Събитието се провежда с подкрепата на Комисия за регулиране на съобщенията и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

През изминалата година комуникационният сегмент стана свидетел на множество регулаторни и пазарни промени, които уверено и дългосрочно ще променят логиката на бизнеса.

Именно динамичното развитие на сектора, новите предизвикателства на пазарно и регулаторно ниво и активното навлизане и диверсификация на комуникационни услуги за бизнеса са сред основните двигатели зад форума „Телеком пазарът – партньорска платформа за операторите и бизнес клиентите".

С нов слоган и богата тематична програма събитието убедително налага статута си на регионален форум, привличайки слушатели и лектори с интерес към очертаването на новостите и рецептите за възходящо развитие за телеком бизнеса и неговите клиенти.

Форумът отново ще се постарае да очертае тенденциите и предизвикателствата и да провокира дебат за бъдещето на комуникационната сфера, като хвърли светлина върху политиките и стратегиите в регулацията на единния европейски комуникационен пазар и представя редица добри практики и експертни позиции на местно и европейско ниво.

Всеки участник в конференцията може да заяви и да получи CPE сертификат издаден от ISACA – Sofia Chapter. Повече информация

РЕГИСТРАЦИЯ 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

8:15 − 9:00 РЕГИСТРАЦИЯ

9:00 – 9:30 ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ

ОБЩА СЕСИЯ: Европейският телеком бизнес – операторите и техните клиенти на прага на преформатиране на пазара
зала Средец 

9:30 − 11:00 •Телеком пазарът на Стария континент – регионални перспективи, състояние и прогнози през очите на анализаторите
•Технологични предизвикателства и решения за телеком бизнеса и неговите клиенти в динамична пазарна среда
•Настъпи ли нова епоха в бизнес отношенията между операторите и корпоративните клиенти

1.1. Регулаторни промени на телеком пазара
зала Средец 

11:30 − 13:20 За темата:
С приемането на новия европейски телеком пакет и свързаните с него препоръки възникнаха поредица от въпроси, на които с помощта на регулатора ще търсим отговор в този панел – какви предизвикателства среща регулаторната рамка, какво очаква операторите, каква ще е ролята на националния регулатор в новия европейски орган за пазара на далекосъобщения.

•Българските политики в светлината на т. нар. нов европейски цифров дневен ред
•Телеком пакетът и националните стратегии и регулаторни планове в тази област
•Нормативни и практически специфики на националните регулации на мобилния пазар

1.2. Телко 2.0 – какви са перспективите пред операторите и бизнес клиентите
зала Сердика 

11:30 − 13:20 За темата:
През 2009 г. събитието посвети откриващата презентация на темата за Телко 2.0. През 2010 тя е повече от гореща в условия на нарастваща конкуренция, падащи цени на услугите, задължаващо обърнат към клиентите подход към бизнеса. Какво обаче стои зад краткото „Телко 2.0"? В този панел ще покажем какви са прогнозите и технологиите зад осъществяването на един нов бизнес модел за операторите – двустранен (с лице към партньорите и към бизнес клиентите) и печеливш.

•В кухнята на новия телекомуникационен инструментариум – двустранният бизнес модел на Телко 2.0 в действие
•Синята мечта на операторите – разгръщане на пазарното влияние чрез многофункционално оптимизирани мрежи
•Настъпи ли моментът за по-активно предлагане на комбинирани и динамични услуги?

2.1. Широколентовият достъп – възможности за операторите и бизнес клиентите
зала Средец 

14:20 − 16:10 За темата:
Част от новия телеком пакет, приет в края на 2009 г., бе и стратегията „широколентов достъп за всекиго". В сесията ще бъде разяснен националният план по нейното изпълнение и ще бъдат представени регулаторните аспекти и технологични решения за реализацията му.

•Национални инициативи в широколентовата сфера. Бъдещи бизнес модели, свързани с широколентовия достъп
•Управление на широколентовата мрежа и новата роля на медийните технологии (VoIP, IPTV, видео стрийминг) и на базираните на разположение услуги (Location-Based Services)
•Сигурност на широколентовата мрежа

2.2. Цифровизацията – комуникационни аспекти
зала Сердика 

14:20 − 16:10 За темата:
Цифровизацията се превръща в особено актуална тема за комуникационния сектор и неговите клиенти с ускоряването на темповете за цялостно освобождаване на аналоговия спектър. В този дискусионен панел ще бъдат представен комуникационният аспект на цифровизацията. Ще погледнем на въпроса както от техническа гледна точка с оглед на решенията и системите, без които цифровизацията е невъзможна, така и в смисъла на комуникирането на промяната на национално ниво.

•Цифровизацията и новите изисквания към инфраструктурата – регулаторни и лицензионни аспекти
•Предизвикателствата на излъчването в цифрови условия – технологии за DVB-H, DAB, DRM, DMB, IPTV
•В грижа за клиентите – достатъчна ли е инвестицията в Set-Top устройства

3.1. Възможности на мрежовата и мобилна инфраструктуразала Средец
16:40 − 18:20 За темата:
Телеком бизнесът все по-успешно се налага като специален корпоративен партньор, откривайки за потребителите възможности за използване на наличната инфраструктура за подобряване на пазарното им влияние. Самият бизнес все по-активно търси цялостни комуникационни решения дори, когато отваря представителен офис. Телекомите, от своя страна, също се възползват от управляваните услуги, като предоставят на доставчиците на решения възможността да поддържат мрежата им, насочвайки вниманието си към своя основен бизнес. Целта на този панел е именно да представи гледната точка на всички играчи, открили различните предимства на мрежовата и мобилна инфраструктура.

•Инфраструктурната оптимизация за повече ефективност и по-малко разходи
•Фасилити мениджмънт и ролята на готовите комуникационни услуги за бизнеса
•Управлявани услуги за телеком бизнеса – как изнасянето на поддръжката превръща операторите в още по-клиентски ориентирани

3.2. Цифровизацията през призмата на управление на съдържанието
зала Сердика 

16:40 − 18:20 За темата:
Цифровизираното излъчване вече разкри една среда на нови услуги и качествено различно цифрово съдържание и стратегии за неговото управление. Този панел е посветен на регулаторните и практически особености и изисквания към цифровото съдържание в полза на доставчиците, операторите и обществото.

•Регулация на съдържанието при цифровизиране на излъчването
•Платеното съдържание – как и дали може да се превърне в съществен източник на приходи
•Иновативното в цифровото съдържание – технологии за управление на съдържанието

ЗА КОНТАКТИ

Надя Караджова
мениджър "Събития"
ICT Media
тел.: 400 1121, 400 1111
факс: 980 66 10
e-mail: nadia_karadjova@idg.bg

Информация за събитието: http://events.idg.bg/bg/85/

Оригинална публикация

Leave a Reply