Executive Showcase®Коучинг за топ мениджър

EVENTS.dir.bg

Кога: 16.03.2010 -27.04.2010 г.
Къде: София
Достъп: Такса участие
Организатор: Leadership Management България

Събитието: По време на коучинга Вие ще:

 - Развиете силните си страни и ще започнете да използвате по-пълно потенциала си на лидер
 - Подобрите измеримо личната си производителност
 - Усвоите умението да се фокусирате върху Вашите High Payoff дейности
 - Развиете самоувереността си
 - Подобрите комуникациите си
 - Създадете ефективни навици за управление на времето
 - Усвоите техниките на делегиране и мотивиране на членовете на екипа Ви за повишаване на тяхната резултатност
 - Развиете умението за поставяне на СМАРТ цели и план за действие за тяхното постигане, обхващащо всички сфери на живота.

Допълнителна информация: www.lmi-bulgaria.com

Оригинална публикация

Специализирана изложба ТЕХНОМЕБЕЛ

EVENTS.dir.bg

Кога: 23-27 март 2010 г. (вторник-събота)
Къде: София, Интер Експо Център (IEC)
Достъп: Входен билет
Организатори: Агенция Булгарреклама ЕООД и Браншовата камара на дървообработващата и мебелна промишленост

Събитието: ТЕХНОМЕБЕЛ е най-голямата специализирана изложба за материали, машини и оборудване за дървопреработване и мебелно производство в България, която ангажира производителите и дистрибуторите от дървообработващата и мебелната промишленост по цялата верига – от машините и технологиите за обработка на дървесина до материалите и аксесоарите за мебелното производство.

Изложението е структурирано в две основни тематични групи:

• материали и аксесоари за мебелната промишленост
• машини и инструменти за обработка на дървесина, производство на мебели, технологии за дървообработващата и мебелната промишленост

За контакти:

Ръководител проект:Красимир Стоилов
Тел.:  02 9655 304  02 9655 304
Факс: 02 9655 231
E-mail: kstoilov@iec.bg

Допълнителна информация: technomebel.bg

Оригинална публикация

 

Семинар на тема: “Подбор и задържане на персонал. Успешни методи и практики. Годишна атестация и представяне на служителя”

EVENTS.dir.bg

Кога: 25-26 март 2010 г. (четвъртък-петък)
Къде: София
Достъп: Такса участие, с предварителна регистрация
Организатор: Европейски Мениджмънт Център

Събитието: Тренингът ще ви помогне да усвоите съвременни методи за професионален подбор на персонала, да придобиете умения за оценка на професионално-значимия потенциал на кандидатите и евентуалните насоки за индивидуално развитие в синхрон с организационния дизайн и цели. Така ще можете да идентифицирате хората с потенциал, което е и първата стъпка към тяхното мотивиране и задържане и развитие в организацията. Годишната атестация и управлението на представянето на служителя са неразделна част от процеса управление на човешки ресурси. Чрез прилагането на съвременни методи за оценка на служителите в компанията ще усъвършенствате насоките за развитието на ключови компетенции у тях за по-ефективно представяне.
Програмата е насочена към овладяване на практически приложими знания и умения, необходими на действащите – сегашни и бъдещи специалисти по човешки ресурси.

СЪДЪРЖАНИЕ

• Ролята на подбора на персонал в управлението и развитието на човешките ресурси. Характеристики на работата и характеристики на служителите. Анализ на работата, индивидуалната роля в организацията и на работната позиция.
• Дизайн на позицията и професионално-значимия профил на необходимия служител. Как да съставим добра длъжностна характеристика и обява за работа.
• Креативни подходи към търсенето и привличането на подходящите кандидати.
• Набор и подбор на служители. Характеристики и етапи.
Професионален подход към документите за кандидатстване.
База данни на кандидатите и нейното използване.
Привличане на подходящите партньори (консултанти, преподаватели, психолози, университети и т.н.) при търсене на служители без излишни разходи;
Методи за интервюиране. Мотивационно интервю.
Тестове за личностна и когнитивна оценка. Практически задачи и казуси.
Център за оценка.
• Идентификация на връзките между организационните и индивидуалните цели и целите на отделните функционално свързани служители
• Система за управление на представянето /Perfromance management system/ като основен инструмент на управлението на служители. Цикъл на планиране на оценката на представянето;
• Годишна атестация и преглед на представянето. Годишен разговор със служителя. Методи и подход.

Програмата е предназначена за специалисти по подбор от всички браншове, както и за мениджъри на висше и средно управленско ниво, които желаят да анализират и подобрят ефективността на управление на служителите в своята фирма.

Цена: 390 лв. (без ДДС)

За контакти: тел.: 02/ 944 47 58

Допълнителна информация: www.emcbg.eu

Оригинална публикация