Executive Showcase®Коучинг за топ мениджър

EVENTS.dir.bg

Кога: 16.03.2010 -27.04.2010 г.
Къде: София
Достъп: Такса участие
Организатор: Leadership Management България

Събитието: По време на коучинга Вие ще:

 - Развиете силните си страни и ще започнете да използвате по-пълно потенциала си на лидер
 - Подобрите измеримо личната си производителност
 - Усвоите умението да се фокусирате върху Вашите High Payoff дейности
 - Развиете самоувереността си
 - Подобрите комуникациите си
 - Създадете ефективни навици за управление на времето
 - Усвоите техниките на делегиране и мотивиране на членовете на екипа Ви за повишаване на тяхната резултатност
 - Развиете умението за поставяне на СМАРТ цели и план за действие за тяхното постигане, обхващащо всички сфери на живота.

Допълнителна информация: www.lmi-bulgaria.com

Оригинална публикация

7-ма Национална конференция на тема: „Телеком пазарът – партньорска платформа за операторите и бизнес клиентите”

EVENTS.dir.bg

Кога: 1 април 2010 г. (четвъртък)
Къде: София, хотел Шератон
Достъп: Такса участие
Организатор: ICT Media

Събитието: Събитието се провежда с подкрепата на Комисия за регулиране на съобщенията и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

През изминалата година комуникационният сегмент стана свидетел на множество регулаторни и пазарни промени, които уверено и дългосрочно ще променят логиката на бизнеса.

Именно динамичното развитие на сектора, новите предизвикателства на пазарно и регулаторно ниво и активното навлизане и диверсификация на комуникационни услуги за бизнеса са сред основните двигатели зад форума „Телеком пазарът – партньорска платформа за операторите и бизнес клиентите".

С нов слоган и богата тематична програма събитието убедително налага статута си на регионален форум, привличайки слушатели и лектори с интерес към очертаването на новостите и рецептите за възходящо развитие за телеком бизнеса и неговите клиенти.

Форумът отново ще се постарае да очертае тенденциите и предизвикателствата и да провокира дебат за бъдещето на комуникационната сфера, като хвърли светлина върху политиките и стратегиите в регулацията на единния европейски комуникационен пазар и представя редица добри практики и експертни позиции на местно и европейско ниво.

Всеки участник в конференцията може да заяви и да получи CPE сертификат издаден от ISACA – Sofia Chapter. Повече информация

РЕГИСТРАЦИЯ 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

8:15 − 9:00 РЕГИСТРАЦИЯ

9:00 – 9:30 ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ

ОБЩА СЕСИЯ: Европейският телеком бизнес – операторите и техните клиенти на прага на преформатиране на пазара
зала Средец 

9:30 − 11:00 •Телеком пазарът на Стария континент – регионални перспективи, състояние и прогнози през очите на анализаторите
•Технологични предизвикателства и решения за телеком бизнеса и неговите клиенти в динамична пазарна среда
•Настъпи ли нова епоха в бизнес отношенията между операторите и корпоративните клиенти

1.1. Регулаторни промени на телеком пазара
зала Средец 

11:30 − 13:20 За темата:
С приемането на новия европейски телеком пакет и свързаните с него препоръки възникнаха поредица от въпроси, на които с помощта на регулатора ще търсим отговор в този панел – какви предизвикателства среща регулаторната рамка, какво очаква операторите, каква ще е ролята на националния регулатор в новия европейски орган за пазара на далекосъобщения.

•Българските политики в светлината на т. нар. нов европейски цифров дневен ред
•Телеком пакетът и националните стратегии и регулаторни планове в тази област
•Нормативни и практически специфики на националните регулации на мобилния пазар

1.2. Телко 2.0 – какви са перспективите пред операторите и бизнес клиентите
зала Сердика 

11:30 − 13:20 За темата:
През 2009 г. събитието посвети откриващата презентация на темата за Телко 2.0. През 2010 тя е повече от гореща в условия на нарастваща конкуренция, падащи цени на услугите, задължаващо обърнат към клиентите подход към бизнеса. Какво обаче стои зад краткото „Телко 2.0"? В този панел ще покажем какви са прогнозите и технологиите зад осъществяването на един нов бизнес модел за операторите – двустранен (с лице към партньорите и към бизнес клиентите) и печеливш.

•В кухнята на новия телекомуникационен инструментариум – двустранният бизнес модел на Телко 2.0 в действие
•Синята мечта на операторите – разгръщане на пазарното влияние чрез многофункционално оптимизирани мрежи
•Настъпи ли моментът за по-активно предлагане на комбинирани и динамични услуги?

2.1. Широколентовият достъп – възможности за операторите и бизнес клиентите
зала Средец 

14:20 − 16:10 За темата:
Част от новия телеком пакет, приет в края на 2009 г., бе и стратегията „широколентов достъп за всекиго". В сесията ще бъде разяснен националният план по нейното изпълнение и ще бъдат представени регулаторните аспекти и технологични решения за реализацията му.

•Национални инициативи в широколентовата сфера. Бъдещи бизнес модели, свързани с широколентовия достъп
•Управление на широколентовата мрежа и новата роля на медийните технологии (VoIP, IPTV, видео стрийминг) и на базираните на разположение услуги (Location-Based Services)
•Сигурност на широколентовата мрежа

2.2. Цифровизацията – комуникационни аспекти
зала Сердика 

14:20 − 16:10 За темата:
Цифровизацията се превръща в особено актуална тема за комуникационния сектор и неговите клиенти с ускоряването на темповете за цялостно освобождаване на аналоговия спектър. В този дискусионен панел ще бъдат представен комуникационният аспект на цифровизацията. Ще погледнем на въпроса както от техническа гледна точка с оглед на решенията и системите, без които цифровизацията е невъзможна, така и в смисъла на комуникирането на промяната на национално ниво.

•Цифровизацията и новите изисквания към инфраструктурата – регулаторни и лицензионни аспекти
•Предизвикателствата на излъчването в цифрови условия – технологии за DVB-H, DAB, DRM, DMB, IPTV
•В грижа за клиентите – достатъчна ли е инвестицията в Set-Top устройства

3.1. Възможности на мрежовата и мобилна инфраструктуразала Средец
16:40 − 18:20 За темата:
Телеком бизнесът все по-успешно се налага като специален корпоративен партньор, откривайки за потребителите възможности за използване на наличната инфраструктура за подобряване на пазарното им влияние. Самият бизнес все по-активно търси цялостни комуникационни решения дори, когато отваря представителен офис. Телекомите, от своя страна, също се възползват от управляваните услуги, като предоставят на доставчиците на решения възможността да поддържат мрежата им, насочвайки вниманието си към своя основен бизнес. Целта на този панел е именно да представи гледната точка на всички играчи, открили различните предимства на мрежовата и мобилна инфраструктура.

•Инфраструктурната оптимизация за повече ефективност и по-малко разходи
•Фасилити мениджмънт и ролята на готовите комуникационни услуги за бизнеса
•Управлявани услуги за телеком бизнеса – как изнасянето на поддръжката превръща операторите в още по-клиентски ориентирани

3.2. Цифровизацията през призмата на управление на съдържанието
зала Сердика 

16:40 − 18:20 За темата:
Цифровизираното излъчване вече разкри една среда на нови услуги и качествено различно цифрово съдържание и стратегии за неговото управление. Този панел е посветен на регулаторните и практически особености и изисквания към цифровото съдържание в полза на доставчиците, операторите и обществото.

•Регулация на съдържанието при цифровизиране на излъчването
•Платеното съдържание – как и дали може да се превърне в съществен източник на приходи
•Иновативното в цифровото съдържание – технологии за управление на съдържанието

ЗА КОНТАКТИ

Надя Караджова
мениджър "Събития"
ICT Media
тел.: 400 1121, 400 1111
факс: 980 66 10
e-mail: nadia_karadjova@idg.bg

Информация за събитието: http://events.idg.bg/bg/85/

Оригинална публикация

Семинар по практически фън шуй

EVENTS.dir.bg

Кога: 21 март, 28 март, 11 април, 18 април 2010 г. (четири последователни недели), 10.00-17.00 часа
Къде: София
Достъп: Такса участие
Организатор: ФЪН ШУЙ КОНСУЛТ ЕООД

Събитието: СЕМИНАР ПО ПРАКТИЧЕСКИ ФЪН ШУЙ

Водещи: инж. Елза Панайотова
инж. Банко Пиронков

ПРОГРАМА:

Първи ден
Какво е Фън Шуй? История. Основни понятия. Инструменти. Център на площ. Пространствени и равнинни форми. Анализ. Практическо занятие: намиране на площния център на обект, определяне на посоките с компас.

Втори ден
Школа на формата – класическа. Околна среда. Четирите животни. Разположение на дома спрямо средата. Вредни въздействия отвън и вътре в дома. Методи за защита. Вредни вълни от техника и електроуреди. Защита. Практическо занятие: избор на жилище.

Трети ден
Школа “Ба Джай” – класическа. Определяне на зоните в обекта. Методи за определяне на зоните. Определяне на влиянието на човешкото присъствие. Оценка на дома. Избор на помещения за хората – първостепенни и второстепенни. Пример: подробен анализ на жилище и на етаж на блок. Практическо занятие: работа върху схеми на жилищата на участниците.

Четвърти ден
Геопатология – установяване, средства за неутрализиране. Радиестезия – начални понятия, радиестезични методи. Школа „Стремежите на Ба Гуа” – съвременна. Школа „Летящите звезди Сан Юан” – класическа. Идея на метода и основни понятия. Други школи и методи – Ци Мън Дун Дзя, гадаене по И Дзин и с руни, Ба Дзъ, Деветзвездната Ки. Методи за енергийно изчистване на пространството. Фън Шуй внася около 30-40% късмет в живота ни – как могат да станат повече.

Забележки:
1. В семинара няма да се разглеждат подробно школата “Летящите звезди Сан Юан” и трансформациите на триграмите от школата „Ба Джай”.
2. Препоръчително е всеки участник в семинара да си носи план (схема, чертеж) на жилището или офиса, върху която да работи на практическите занятия.
3. След завършване на семинара участниците получават сертификати.

Продължителност на семинара: четири недели – на 21 и 28 март, 11 и 18 април 2010 г., всеки ден – от 10 до 13 и от 14 до 17 ч.
Място: София – мястото ще бъде определено съобразно големината на групата
Група: от 6 до 12 човека; аудио- и видеозаписи не са разрешени.
Цена: 480 лв. (450 лв. при плащане до 10 март). В цената са включени учебни материали.
Начин на плащане: в брой на организаторите, вкл. и в първия ден от семинара, или по банков път:
Получател – ФЪН ШУЙ КОНСУЛТ ЕООД
IBAN – BG52UNCR70001504718036 BIC – UNCRBGSF УникредитБулбанк – кл. Батенберг
Основание – участие в семинар по Фън Шуй
Фактура се издава в първия ден от семинара.
За записване:
инж. Елза Панайотова – elza@fengshuibg.com GSM  0887 650176  0887 650176 www.fengshuibg.com
инж. Банко Пиронков – banko@feng-shui-bg.com GSM  0888 583339  0888 583339 www.feng-shui-bg.com

За контакти:инж. Елза Панайотова – elza@fengshuibg.com инж. Банко Пиронков – banko@feng-shui-bg.com

Допълнителна информация: www.feng-shui-bg.com

Оригинална публикация

 

Международна специализирана изложба ВОДА СОФИЯ 2010

EVENTS.dir.bg

Кога: 13-16 април 2010 г. (вторник-петък)
Къде: София, Интер Експо Център – София
Достъп: Входен билет
Организатор: Агенция Булгарреклама и MESSE BERLIN (WASSER BERLIN)

Събитието: Агенция “Булгарреклама”, съвместно с WASSER BERLIN, организират четвъртото издание на международната специализирана изложба ВОДА СОФИЯ. Паралелно ще се проведе и семинар на тема "Законодателни, структурни и технологични предизвикателства пред ВиК сектора", както и кръгла маса за млади специалисти, които се организират от Българската асоциация по водите.

Целта на ВОДА СОФИЯ е да бъдат представени най-новите и ефективни технологии за вододобив, за пречистване на питейни и отпадни води, за водоснабдяване, за измерване, регулиране и анализ.

Профил: Вододобив, пречистване и преработване на води и отпадни води, контролиране замърсяването на течащи и подпочвени води и опазване на околната среда, контролни съоръжения за превенция от наводнения и подпочвени води, съоръжения и технология за поддържане и почистване на плувни басейни, канализация и водоеми, технология за добив, бутилиране и дистрибуция на питейна вода

За контакти:

Лице за контакти: Десислава Николова
Телефон:  02 9655 319  02 9655 319
Факс: 02 9655 231
Email: dnikolova@iec.bg

Допълнителна информация: www.watersofia.com

Оригинална публикация

 

Специализирано изложение БУЛКОНТРОЛА

EVENTS.dir.bg

Кога: 13-16 април 2010 г. (вторник-петък)
Къде: София, Интер Експо Център – София
Достъп: Входен билет
Организатор: Агенция Булгарреклама

Събитието: Изложението има две основни подтеми – БУЛЕКОЛОГИЯ и БУЛЛАБОР, които все по-осезателно присъстват в експозицията.
От 13 до 16 април 2010 г. Интер Експо Център – София отново ще се превърне в място за среща на инженери, техници, еколози, научни работници и специалисти от различни области на индустрията.

Поводът е 39-oто издание на международното специализирано изложение БУЛКОНТРОЛА 2010.

Своето място сред експонатите намират:

- контролно-измервателна прибори и аналитична апаратура
- технологии за промишлена автоматизация
- електронни прибори и принадлежности
- лабораторна техника и стъклария
- приложен софтуер
- системи за мониторинг и превенция на замърсяването на околната среда

Изложението БУЛКОНТРОЛА успя да се запази не само защото тематиката му го прави единственото по рода си място, където фирмите от бранша могат да презентират продуктите си пред строго профилирана публика, но и поради факта, че представените в експозицията апарати и системи са от изключителна важност за оптимизиране и контрол на производствените и управленски процеси в много направления на индустрията.

За контакти:

Ръководител проект: Ася Найденова
Тел.:  02 9655 274  02 9655 274
Факс: 02 9655 231
E-mail: anaidenova@iec.bg

Допълнителна информация: www.bulcontrola.com

Оригинална публикация

 

ЕКСПО ЕНЕРГЕТИКА

EVENTS.dir.bg

Кога: 13-16 април 2010 г. (вторник-петък)
Къде: София, Интер Експо Център – София
Достъп: Входен билет
Организатор: Агенция Булгарреклама 

Събитието: Специализирана изложба ЕКСПО ЕНЕРГЕТИКА насочва вниманието към модерните технологии за производство и управление на енергията чрез комбинирано производство на електро- и топлинна енергия. 

Изложението цели да предложи иновативни решения и нови методи за справяне с предизвикателствата на енергийния пазар, като тематично обхваща браншовете, свързани с енергетиката.

За контакти:

Ръководител проект: Десислава Николова
Тел.  +359 2 9655 319  +359 2 9655 319
Факс: +359 2 9655 231
Е-mail: dnikolova@iec.bg

Допълнителна информация: expoenergybg.com

Оригинална публикация

 

Семинар на MDRT за обучение на животозастрахователни агенти

EVENTS.dir.bg

Кога: 14 април 2010 г. (сряда), 10.30 часа
Къде: София, хотел "Родина"
Достъп: Такса участие
Организатор: ПР агенция "Експерт бизнес груп" и Insurance.bg

Събитието: На 14.04.2010 г. в хотел "Родина", гр. София, ще се проведе семинар за обучение на животозастрахователни агенти. Някои от най-добрите експерти в бранша – застрахователни агенти и практици с годишен оборот от стотици хиляди (милиони) долари, които ще посетят България, са готови да открехнат вратата към тайната на своя успех. По време на семинара те ще представят своите истории и ще дадат ценни практически насоки относно техниките на продажба. Срещата с тях ще даде възможност на участниците да се запознаят с маркетингови идеи, изпитани в практиката, за увеличаване на продуктивността, а на мениджърите – за мотивиране на екипа и за ефективно управление на продажбите.

Експертите, които ще посетят България, са в най-високите нива на класацията на международната асоциация Million Dollar Round Table (MDRT). Организацията обединява над 40 хил. животозастрахователни агенти и търговци на финансови продукти от 496 компании в 85 страни, включително и България, представляващи Топ 5% от световния елит в продажбите.

Сред темите, които ще бъдат разгледани на семинара, са:

1. Ефективно управление на времето – как да увеличим обема на продажбите
2. Как да продаваме – фокусиране върху техниките на продажба
3. Идеи за продажба
4. Предложение на MDRT за увеличаване на продуктивността

Предварителна програма:

09:30 – 10:30 ч. – Регистрация
10:30 – 12:00 ч. – І сесия – Матео Педерцоли
12:00 – 13:00 ч. – обяд
13:00 – 15:00 ч. – ІІ сесия – Константинос Кириаку
15:00 – 15:30 ч. – кафе пауза
15:30 – 17:30 ч. – ІІІ сесия – Моше Хадари
(вижте биографиите на лекторите в приложения файл)

Условия за участие:
Таксата за участие е 50 евро на човек. Заявки за участие се изпращат на e-mail: info@insurance.bg Моля, попълнете трите си имена и координати за връзка – телефон и e-mail.

За повече информация:

Мирослава Митева
Insurance.bg
тел.  02 963 0879
моб.  0887 625 963

Оригинална публикация

Първа годишна конференция “Интелигентното работно място”

EVENTS.dir.bg

Кога: 15 април 2010 г. (четвъртък)
Къде: София, Център за образование и култура "Илиев", ул. “Университетски парк” №1
Достъп: Такса участие, с Регистрация
Организатор: Юкономикс – www.uconomics.com

Събитието: ЮКОНОМИКС, център за знания по инфраструктура и енергетика, публични и комунални услуги с медийната подкрепа на списания „Ютилитис”, „Фасилитис”, „Fleet manager” и „Maintenance review” организира

ПЪРВА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ
ИНТЕЛИГЕНТНОТО РАБОТНО МЯСТО

която ще се проведе на 15 април 2010 година
в Център за образование и култура „Илиев”, град София

Конференцията има за цел да срещне представители на заинтересованите страни в областта на развитие на човешките ресурси и работната среда, здравословните и безопасни условия на труд, Фасилити мениджмънт, управление на офис пространството и условията на труд. Акцентът на форума е върху нормативната среда и политика за развитие на човешките ресурси, здравословните и безопасни условия на труд, ергономия и дизайн на работната среда и интелигентни технологии, системи и решения за работното място.

В конференцията ще вземат участие представители на Министерство на труда и социалната политика, Европейска агенция за безопасност и здраве при работа, Главна инспекция по труда, Съюз на специалистите по качество в България, директори и експерти от държавни институции, административни директори, офис мениджъри, специалисти човешки ресурси, представители на инженерингови компании, търговци и подизпълнители, както и всеки с професионален интерес в областта на фасилити мениджмънта.

Можете да потвърдите Вашето участие най-късно до 9 април 2010 г. на телефони:  (02) 960 79 15,  (02) 960 79 16 или  (02) 960 79 34 
е-поща: registration@uconomics.com

Програма и регистрационна форма може да намерите и на сайта на конференцията http://events.uconomics.com/SmartWorkplace

За контакти:

Гергана Радева
Т  02 960 7915  02 960 7915

Оригинална публикация

Научен симпозиум “Каротидно стентиране-резултати, показания и перспективи”

EventBox.bg I 2010-03-30

Начало: Събота, 17 Април 2010 г. – 08:00 часа
Край: Събота, 17 Април 2010 г. – 20:00 часа
Място: София, Болница Токуда
Достъп: Свободен
Организатор: Дружество на кардиолозите в България и Българско дружество по неврология със съдействието на Международни прояви ООД
Отворено за медии: Да

 

Дружество на кардиолозите в България и Българско дружество по неврология организират научен симпозиум на тема "Каротидно стентиране-резултати, показания и перспективи". Симпозиумът е организиран със съдействието на Международни прояви ООД. 

Симпозиумът е ориентиран към кардиолози, невролози, съдови хирурзи, специалисти по вътрешни болести и ОПЛ. с предаване на живо от ангиографската зала и международно участие – проф. Клаус Матиас (Дортмунд, Германия), проф. Зоран Милошевич (Любляна, Словения)…

 

Подробна информация за събитието може да намерите в EventBox.bg – Бизнес събитията в Българияhttp://www.eventbox.bg/events/210

Оригинална публикация

     

12-ти Финансов ИТ форум на тема: „Новите бизнес тактики зад ИТ стратегиите на финансовия свят”

EVENTS.dir.bg

Кога: 20 април 2010 г. (вторник)
Къде: София, хотел Шератон
Достъп: Такса участие
Организатор: ICT Media 

Събитието: Събитието се организира под егидата на БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА и КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР и със съдействието на Асоциация на банките в България, Асоциация на българските застрахователи и Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване

През изминалата година и половина финансовият свят премина през една от най-сериозните икономически кризи в съвременната история, все още търсейки адекватни метрики за определяне на релевантния си стандарт за дейност занапред.

През 2010 г. Финансовият ИТ форум е с ново лице – обърнато към водещите финансови организации в региона и Европа. Тази година събитието ще привлече лектори от водещи европейски и световни институции и организации, с решаваща роля за бъдещето на финансовия свят.

Управление на риска, управление на връзките с клиенти, анализ на бизнес процесите и аргументиране на възвръщаемостта от ИТ инвестиции във финансовите институции, тенденции в изнасянето на специфични услуги и управление на сигурността на финансовите операции, новости в сферата на платежните системи и е-плащанията са водещите теми на конференцията с акцент върху необходимата синергия и сътрудничество между ключовите играчи във финансовия сегмент – регулатори, консултанти, банки, застрахователи, пенсионно-осигурителни, лизингови дружества, инвестиционни посредници и ИТ бизнеса.

Ето защо през 2010 г. събитието ще заложи на тясно профилирани теми за дискусия, като в рамките на всеки панел е предвидено време за дискусия с цел да се поощри активната обмяна на идеи.

Всеки участник в конференцията може да заяви и да получи CPE сертификат издаден от ISACA – Sofia Chapter. Повече информация

РЕГИСТРАЦИЯ

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

8:30 − 9:00 РЕГИСТРАЦИЯ 

9:00 ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАЩА СЕСИЯ
Финансовият свят след кризата – къде е мястото на ИТ инвестициите през 2010 г.
зала Средец 

9:30 − 11:00 •Глобалните икономически прогнози и техните регионални отражения – гледната точка на МВФ
•ИТ инвестициите в помощ на стабилизиращия се финансов свят
•Предизвикателствата пред финансовите институции през погледа на Европейската централна банка

СЕСИЯ I, Част 1. Управление на риска – поглед към и отвъд чистото ИТ
зала Средец 
11:30 − 13:10 За темата:
Умелото управление на риска се превърна в мантра на успешното и плавно възстановяване на желания modus operandi във финансовите институции. В този панел оперативният, кредитният и инвестиционният риск ще бъдат представени отвъд технологичния аспект през погледа на рейтинговите агенции и финансовия регулатор.

•Новите измерения на управлението на оперативния и кредитния риск – гледната точка на рейтинговите агенции
•Системният подход към ефективното управление на риска – как технологиите изграждат новите бизнес модели
•Solvency II – реалните механизми за управление на риска в застрахователния сегмент 

Сесията предвижда 20-минутен слот за въпроси и отговори

СЕСИЯ I, Част 2. Новите предизвикателства пред платежните системи
зала Сердика 

11:30 − 13:10 За темата:
Финансовият свят навлезе в критична фаза по отношение на възприемането на SEPA и в опит да изведе аудиторията от фокуса върху вътрешните проблеми, възникнали в резултат на последните икономически сътресения, този панел ще предостави възможността за представяне както на най-новите европейски тенденции във въвеждането на SEPA, така и на националните стратегии и регулаторни планове и реформи по отношение на платежни системи и с дейностите в сферата на навлизането на е-фактурата.

•Българската заявка за влизане в еврозоната – технологични предпоставки и предизвикателства
•Регулация и мониторинг на операциите, извършвани от платежните системи
•Какво ново в предплатените платежни инструменти, POS, ATM, мобилни и картови плащания

Сесията предвижда 20-минутен слот за въпроси и отговори

СЕСИЯ II, Част 1. Борбата за доверието на клиентите – назад към новото нормално
зала Средец 

14:10 − 15:50 За темата:
Лайтмотивът за нуждата от постоянно освежаване на стратегиите за привличане и задържане на клиенти набра нова сила през изминалата година и ще развива своята актуалност и през 2010 г. Възможна ли е преносимост на банковите сметки, каква е нормалната „нова свобода" за мобилност на клиентите на банки и застрахователни дружества са част от въпросите, на които ще търсим отговор в този панел, комбиниращ представяния на паневропейски стратегии по темата с адресат висшия мениджмънт на финансовите институции, добри практики и конкретни технологии.

•Мобилност на клиентите, или какви са новите възможности за задържането им от страна на финансовите институции
•Вървим ли към преносимост на банковите сметки – какви са новите общи принципи за прехвърлянето им
•Как се привличат и запазват клиенти в застрахователния бизнес – предизвикателствата на турбуленцията

Сесията предвижда 20-минутен слот за въпроси и отговори

СЕСИЯ II, Част 2. Анализ на бизнес процесите – необходимото ИТ въведение
зала Сердика 

14:10 − 15:50 За темата:
Необходимата равносметка и ясното дефиниране на бизнес процесите във финансовите институции с помощта на информационните технологии, наред с механизмите за тяхното управление и развитие са от ключово значение в съвременните условия. Именно анализът и преформатирането на бизнес процесите с активното съдействие на ИТ екипите, както и аргументираното въвеждане на нови технологични решения за подпомагане и управление на този процес, са акцент на панела, в който ще търсим гледната точка на финансови организации от целия спектър на сегмента.

•Управление на бизнес решенията – следващата стъпка в овладяването на процесите във финансовия сектор
•Бизнесът преди технологията, или как изчисляваме възвръщаемостта на инвестициите (ROI) в нови технологии за анализ на бизнес процесите
•Новите методологии за бизнес трансформация с инструментите на BPM, BDM, SOA, BI

Сесията предвижда 20-минутен слот за въпроси и отговори

СЕСИЯ III, Част 1. Изнасяне на специфичните услуги
зала Средец 

16:20 − 18:00 За темата: 
Изнасянето на непривични за финансовите институции услуги се превръща в задължителен елемент от ефективната бизнес стратегия. И ако за част от финансовите организации печатните услуги са изцяло извън институцията-майка от години, то управлението им продължава да бъде актуален въпрос, както и преходът към е-справки. Но това не е всичко – обслужването на картови плащания, както и на самите пластики също активно се изнасят извън институцията. Какви са добрите практики и какви са безусловните рецепти за успех ще споделят участниците в този панел.

•Технологичният аргумент зад изнасянето на печатни и картови услуги във финансовите организации – как, кога и колко
•Управление на печатните услуги и на външно картово обслужване – методология в избора на външен партньор
•„Зелената тема" – когато принтингът отстъпва на е-справките

Сесията предвижда 20-минутен слот за въпроси и отговори

СЕСИЯ III, Част 2. Сигурност на финансовите операции
зала Сердика 

16:20 − 18:00 За темата:
В условия на поетапно възстановяване от криза сигурността на финансовите операции има първостепенно значение с оглед на риска от пробойни в системата при нейното преструктуриране и активна всекидневна работа. Рисковете от гледна точка на информационната сигурност, технологичните методологии и инструменти за прогнозиране и предотвратяване на подриващи доверието във финансовите институции пробиви ще са в основата на тази дискусионна сесия.

•Управление на кибер сигурността и методи за защита от fraud схеми. Penetration testing и навлизането на т.нар. trust services
•Сигурността на клиентите през призмата на защитата на виртуалните пари. Идва ли времето на PCI DSS?
•Непрекъсваемост на бизнес процесите в условия на следкризисно възстановяване

Сесията предвижда 20-минутен слот за въпроси и отговори

ЗА КОНТАКТИ

Надя Караджова
мениджър "Събития"
ICT Media 

телефон:  (02) 400 1121, 400111 
факс: (02) 980 66 10
e-mail: nadia_karadjova@idg.bg

Информация за събитието: http://events.idg.bg/bg/84/

Оригинална публикация