Квалификационна програма CIPR Diploma in PR, с акредитирани гост-лектори на CIPR от Великобритания

От януари 2011 г. стартира новият курс в България на британската квалификационна програма за PR специалисти с по-висока квалификация – CIPR Diploma in PR. Регистрацията за участие е отворена до края на декември 2010 г. в Apeiron Academy – акредитиран квалификационен център на Британския институт за PR (CIPR, UK).

CIPR Diploma in PR е най-високата следдипломна квалификация на Британския институт за PR (Chartered Institute of Public Relations, UK) и отговаря на Level A7 (Master Level) от британската Национална квалификационна рамка (NQF, UK). Програмата е подходяща за професионалисти с познания и опит в сферата на пъблик рилейшънс. Успешно завършилите студенти на CIPR придобиват международно и професионално разпознат сертификат за професионална компетентност.

Основните теми, които покрива курса, са:

 - PR като управленска функция
 - PR планиране
 - Водещи теоретични направления в науката за PR
 - Управление на репутацията
 - Корпоративна социална отговорност
 - Взимане на решения и управление на кризи

Продължителността на курса е 12 месеца, като включва общо 48 лекционни часа. Лекциите се водят от акредитирани гост-лектори на CIPR от Великобритания. CIPR издава и документите за постигнатото ниво на професионална компетентност – Certificate или Diploma.

Apeiron Academy, Aкредитираният център на CIPR, управлява организацията и реализирането на програмите на CIPR в България като следва и прилага всички изисквания, критерии за качество и стандарт на обученията на Института, включително осигурява и кконсултация при избор на подходяща професионална квалификация. Атестационната комисия на CIPR контролира работата на Акредитирания център по управлението на квалификационните програми.

Кандидатите за CIPR Diploma in PR трябва да покриват някои основни изисквания, свързани с познания и практически опит в сферата на комуникациите. Пълната информация за квалификационната програма, включително критерии и начин за кандидатстване, могат да бъдат открити на сайта на Apeiron Academy http://apeironacademy.com/cipr/diploma.html .

За допълнителна информация и регистрация, можете да се свържете с екипа на Apeiron Academy.

Т + 3592/ 8117855
Е apeiron@apeironcommunication.com
W http://apeironacademy.com/index.html

Допълнителна информация: http://www.eventbox.bg/events/1177

Еднодневен курс “Събитиен мениджмънт”

M3 Communications College I 13.01.2011

Първият за 2011 г. еднодневен курс в M3 College подготвя за Вас специална изненада!

+ 1 допълнителен час, споделен от изявен практик
Неделя, 16 януари 2011. Начало – 9:30 часа!

Събитийният мениджмънт се превръща в неделима част от цялостната политика на всяка успешна компания.
Научете още сега как се прави планиране, организиране, координация, провеждане и оценка на дадено събитие!
Ще Ви запознаем със същността, моделите, концепциите и добрите практики в сферата на организиране на специални събития.

По време на курса ще се дискутират следните теми:

- Въведение в събитийния мениджмънт
- Етапи на управлението на събития
- Среда на събития, управление на времето, управление на финансите
- План на реализация на събитие
- Творчески процеси – концепция на събитието, дизайн на мястото, писане на сценарии
- Казуси от практиката

Лектор:
Стефания Темелкова, докторант в Департамент „Масови комуникации“ в НБУ
Специален гост:
Стефка Огнянова, Event Manager в M3 Communications Group, Inc.

Хорариум:
6 учебни часа + 1 час подарък
В уютната обстановка на M3 College Ви очакват още обяд и допълнителни материали. Ако пожелаете, ще получите и разпечатана презентация.

Сертификат:
Всеки курс гарантира високо ниво на подготовка и удостоверение за професионална еднодневна специализация.

Цена на курса: 100 лв.

Запишете се още сега:

college@m3bg.com
или
02/ 951 67 75

————————————————————————–

Пълната информация за събитието може да откриете в EventBox.bg – Бизнес събитията в Българияhttp://www.eventbox.bg/events/1209