Квалификационна програма CIPR Diploma in PR, с акредитирани гост-лектори на CIPR от Великобритания

От януари 2011 г. стартира новият курс в България на британската квалификационна програма за PR специалисти с по-висока квалификация – CIPR Diploma in PR. Регистрацията за участие е отворена до края на декември 2010 г. в Apeiron Academy – акредитиран квалификационен център на Британския институт за PR (CIPR, UK).

CIPR Diploma in PR е най-високата следдипломна квалификация на Британския институт за PR (Chartered Institute of Public Relations, UK) и отговаря на Level A7 (Master Level) от британската Национална квалификационна рамка (NQF, UK). Програмата е подходяща за професионалисти с познания и опит в сферата на пъблик рилейшънс. Успешно завършилите студенти на CIPR придобиват международно и професионално разпознат сертификат за професионална компетентност.

Основните теми, които покрива курса, са:

 - PR като управленска функция
 - PR планиране
 - Водещи теоретични направления в науката за PR
 - Управление на репутацията
 - Корпоративна социална отговорност
 - Взимане на решения и управление на кризи

Продължителността на курса е 12 месеца, като включва общо 48 лекционни часа. Лекциите се водят от акредитирани гост-лектори на CIPR от Великобритания. CIPR издава и документите за постигнатото ниво на професионална компетентност – Certificate или Diploma.

Apeiron Academy, Aкредитираният център на CIPR, управлява организацията и реализирането на програмите на CIPR в България като следва и прилага всички изисквания, критерии за качество и стандарт на обученията на Института, включително осигурява и кконсултация при избор на подходяща професионална квалификация. Атестационната комисия на CIPR контролира работата на Акредитирания център по управлението на квалификационните програми.

Кандидатите за CIPR Diploma in PR трябва да покриват някои основни изисквания, свързани с познания и практически опит в сферата на комуникациите. Пълната информация за квалификационната програма, включително критерии и начин за кандидатстване, могат да бъдат открити на сайта на Apeiron Academy http://apeironacademy.com/cipr/diploma.html .

За допълнителна информация и регистрация, можете да се свържете с екипа на Apeiron Academy.

Т + 3592/ 8117855
Е apeiron@apeironcommunication.com
W http://apeironacademy.com/index.html

Допълнителна информация: http://www.eventbox.bg/events/1177

Лятна школа по връзки с обществеността 2011

Начало: Сряда, 13 Юли 2011 г. – 09:30 часа
Край: Петък, 15 Юли 2011 г. – 16:00 часа
Място: София, Нов български университет, 310 зала, І корпус, Университетският театър, ул. "Монтевидео" №21
Достъп: Свържете се с организаторите
Организатор: Департамент "Масови комуникации" на НБУ
Отворено за медии: Да

От 13 до 15 юли 2011 в Нов български университет ще се проведе XIII Лятна школа по връзки с обществеността.

iПР в практиката и образованието
(ПР образование в България – 20 години по-късно)
13-15.07.2011
310 зала, І корпус
Университетският театър, НБУ

Теми:
Университети и образователни институции
1. Академични, творчески и практически подходи в образованието по ПР.
2. Образователният процес като отражение на социалните и технологичните промени.
3. Съвременното образование – между интерактивността и общуването лице в лице.
4. Възможен ли е виртуалният университет?

ПР агенциите
1. Съществува ли ПР общност у нас.
2. ПР практици, ПР специалисти и ПР организации.
3. Какви качества и умения искат ПР агенциите от бъдещите си служители.
4. Какво търсят клиентите от своите ПР агенции.

Бизнесът и образователният процес
1. Адаптация между изискванията на комуникационният, рекламен и ПР бизнес и „чистата” наука.
2. Съществува ли противопоставяне на умения и практика срещу знания и диплома.
3. Сертифицирането – необходимост или лукс.
4. Тенденции в подготовката на ПР специалистите.

iPR in Practice and Education
(PR Education in Bulgaria – 20 Years Later)
July 13-15, 2011
Lecture Hall 310, Building 1,
University Theatre,
NBU

Topics:

Universities and other educational institutions:
1. Academic, creative and practical approaches to PR education.
2. Educational process as a reflection of the social and technological change.
3. Contemporary education – between interactivity and face-to-face communication.
4. The feasibility of virtual universities.

PR Agencies:
1. Is there a PR community in Bulgaria?
2. PR practitioners, PR specialists and PR organisations.
3. What skills and qualities are PR agencies looking for in potential employees?
4. What do clients want from their PR agencies?

Business & Education:
1. Alignment between the requirements of “pure science” and those of communication, advertising and PR business.
2. Are there signs of confrontation between practical skills and experience and theoretical knowledge and diplomas?
3. Certification – necessity or luxury?
4. Trends in Public Relations Training.

http://www.facebook.com/event.php?eid=214922131863170

Програма: http://www.eventbox.bg/getFile.php?file_id=872

————————————————————————–

Пълната информация за събитието може да откриете в EventBox.bg – Бизнес събитията в Българияhttp://www.eventbox.bg/events/1983