Общо събрание на членовете на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО)

Начало: Събота, 18 Февруари 2012 г. – 14:00 часа
Край: Събота, 18 Февруари 2012 г. – 15:00 часа
Място: София, Конферентна зала на Софийски университет "Св. Климент Охридски", Ректорат, Северно крило, ет. 2, вход откъм ул. "Шипка"
Достъп: За членове на БДВО
Организатор: БДВО
Отворено за медии: Да
Файлове: Програма

Общо събрание на членовете на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) ще се проведе на 18 февруари 2012 г. (събота) в София.

ПРОГРАМА

14.00 – 15.00 – Общо събрание

Годишното общо събрание на членовете на БДВО ще премине при следния дневен ден:

1. Отчет на дейността на Управителния съвет на БДВО за 2011 г.
2. Отчет на Комисията по етика към БДВО за 2011 г.
3. Попълване състава на Управителния съвет на Дружеството за 2012 г.
4. Прием на програма за дейността на Дружеството за 2012 г.
5. Разни

На Общото събрание, по всички точки от дневния ред, могат да гласуват всички присъстващи членове на БДВО, които имат платен членски внос за 2011 г.

15.00 – 15.15 – Кафе пауза

След Годишното общо събрание на БДВО ще се проведе и Годишна среща на членовете на БДВО.

По време на първата годишна среща на членовете на БДВО ще бъдат обсъдени вижданията, идеите и препоръките за развитието и дейността на Дружеството през предстоящата година, както и в по-дългосрочен план.

Повече информация за Годишната среща на членовете на БДВО може да откриете тук:

www.eventbox.bg/events/2631

За потвърждение и/или допълнителна информация:

Пламена Павлова
Административен секретар
Тел.: 02/ 495 85 82 и 0887 45 00 40
Е: office@bdvo.org

————————————————————————–

Пълната информация за събитието може да откриете в EventBox.bg – Бизнес събитията в България: http://www.eventbox.bg/events/2630 

Годишна среща на членовете на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО)

Начало: Събота, 18 Февруари 2012 г. – 15:15 часа
Място: София, Конферентна зала на Софийски университет "Св. Климент Охридски", Ректорат, Северно крило, ет. 2, вход откъм ул. "Шипка"
Достъп: За членове на БДВО
Организатор: БДВО
Файлове: Програма и теми

Годишна среща на членовете на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) ще се проведе на 18 февруари 2012 г. (събота) в София. Събитието следва Годищното Общо събрание на членовете на БДВО, което се провежда същия ден на същото място от 14.00 до 15.00 часа.

По време на първата Годишна среща на членовете на БДВО ще бъдат обсъдени вижданията, идеите и препоръките за развитието и дейността на Дружеството през предстоящата година, както и в по-дългосрочен план.

Дискусията ще протече в следните насоки:

1. БДВО – мисия и дейности за постигането на общите цели и общия интерес на PR специалистите в България
2. Управление и финансиране на дейността на БДВО
3. Сътрудничество и партньорство в рамките на PR общността и извън нея
4. Специални събития и проекти – професионални и икономически цели
5. Роля на членовете на БДВО за изпълнение на целите на организацията и
за нейната организационна стабилност и възможности
6. Приноси и ползи за членовете на БДВО, удовлетвореност от членството

По време на годишната среща членовете на БДВО могат да споделят своите мнения, идеи, предложения и препоръки за функционирането на Дружеството, ролята на членовете, приносите и ползите, които членството носи, както и всички теми, които имат отношение към дейността на организацията.

Участниците в срещата могат да поставят за обсъждане и да споделят своите виждания и по други теми от общ за Дружеството интерес.

Информация за Общото събрание на членовете на БДВО може да откриете тук: www.eventbox.bg/events/2630

За потвърждение и/или допълнителна информация:

Пламена Павлова
Административен секретар
Тел.: 02/ 495 85 82 и 0887 45 00 40
Е: office@bdvo.org 

————————————————————————–

Пълната информация за събитието може да откриете в EventBox.bg – Бизнес събитията в България: http://www.eventbox.bg/events/2631

Заключителна пресконференция по проект: “Провеждане на рекламна кампания на пазар Великобритания”

Начало: Понеделник, 27 Февруари 2012 г. – 11:00 часа

Край: Понеделник, 27 Февруари 2012 г. – 12:30 часа

Място: София, Национален археологически музей, ул. "Съборна" №2

Достъп: За медии

Организатор: Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Отворено за медии: Да

Файлове:
UK_Project_Media Invitation Final Press Conference _ 27 02 12.docx: Покана

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма организира заключителната пресконференция относно отчитането на резултатите по дейностите, предвидени в проект „Провеждане на рекламна кампания на пазар Великобритания”, която ще се проведе на 27 февруари, 2012 г. от 11:00 ч. в Археологическия музей.

В присъствието на заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма – г-н Иво Маринов, г-жа Александра Ланг, съветник на министъра по въпросите на маркетинга, г-жа Анелия Генова – Дирекция "Маркетинг, реклама и информация в туризма", ще бъдат представени акценти от рекламната кампания и използвания комуникационнен микс .

Резултатите по дейностите по проекта ще бъдат представени чрез видео филм, който на практика ще визуализира етапите на реализация на проекта и съпътстващите го активности, ще представи мнения и отзиви на участниците по проекта – сред които изявени личности от британската медийна общност.

Програма

10:30 – 11:00 Регистрация

11:00 – 11:45 Пресконференция Представяне на финален отчет за резултатите по дейности относно изпълнението на проект за „Провеждане на рекламна кампания на целеви пазар Великобритания”. Формата на представянето – видео филм.

11:45 – 12:00 Въпроси и отговори (Q & A сесия) Предоставяне на възможност за обратна връзка, за мнение и коментари по отчета от страна на медиите

12:00 – 12:30 Kоктейл по повод закриването на проекта Възможност за неофициален диалог с реализаторите на проекта

За потвърждение за участие или повече информация, моля свържете с:

Радиана Шопова
ПР мениджър
Intelday Solutions
[м] +359 886 860 494 ;
[т] +359 2 981 46 25
[e] r_shopova@intelday.com
www.intelday.com

Диана Йорданова
New Media Director
tel: +359 2 400 9469 • fax: +359 2 400 9402
m: +359 885 724 104
dianna.jordanova@mpg.bg

————————————————————————–

Пълната информация за събитието може да откриете в EventBox.bg – Бизнес събитията в България: http://www.eventbox.bg/events/2703 

Семинар: “Популяризиране на фирмите, институциите и организациите чрез медиите”

Начало: Сряда, 29 Февруари 2012 г. – 10:00 часа
Край: Сряда, 29 Февруари 2012 г. – 17:30 часа
Място: София, БСК
Достъп: Такса участие
Организатор: БСК
Файлове: Регистрационна форма 

Българската стопанска камара организира специализиран семинар на тема „Популяризиране на фирмите чрез медиите”, който ще се проведе на 29 февруари 2012 г., сряда, от 10 до 17:30 часа, в залата на БСК, ул. "Алабин" №16-20.

Обучението е фокусирано върху базисни знания за управлението на вътрешните и външните комуникации на фирмите. Обучението е подходящо за специалисти „Връзки с обществеността” на организации, институции и фирми както и за лица, на които е поверена ролята на говорители.

В рамките на обучението ще бъдат засегнати следните теми:

• Функции и дейности на връзките с обществеността. Аудитории.
• Комуникационен план на организацията. „Черен ПР”.
• Комуникацията. Видове, начини и канали за предаване.
• Новинарска стойност на съобщението.
• Комуникационни проблеми на организацията.
• Медиите – същност, типове. Медиа мониторинг.
• Поведение и външен вид по време на участие в радио, телевизия.
• Пресконференция и брифинг.
• Прессъобщение.
• Комуникации при криза.

След преминаване на обучителната програма, курсистите ще могат да организират дейността на фирмата по отношение на контактите и работата с медиите, както и да подготвят участия в телевизионни и радиопредавания. Участниците в обучението ще могат самостоятелно да подготвят прессъобщения и да планират пресконференции.

Лектор е Анета Алашка – директор на отдел „Връзки с обществеността" в Българска стопанска камара. За регистрация, моля попълнете приложената регистрационна бланка.

Изпратете я до 24 февруари, петък, на е-mail: ierc3@bia-bg.com.

Такса за участие за един представител от организация е 120 лв. с включен ДДС. За втори участник от същата организация, таксата е 60 лв. с включен ДДС.
Таксата за студенти е 60 лева с ДДС.
Цената за участие на организации, редовни членки на БСК е 90 лева с ДДС.
За втори участник от същата организация, таксата е 60 лв. с включен ДДС.

В таксата е включена кафе пауза, материали за всеки участник, сандвич за обяд и безалкохолни напитки. Таксата се заплаща в срок до 28 февруари 2012 г., след наше потвърждение на регистрацията.

————————————————————————–

Пълната информация за събитието може да откриете в EventBox.bg – Бизнес събитията в България: http://www.eventbox.bg/events/2636