ААУ е първото училище със златен LEED ® EBOM сертификат за устойчиво строителство в България

Англо-американско училище получи златен LEED ® EBOM сертификат за устойчиво строителство от US Green Building Council. Сградата на ААУ е първата училищна сграда в България, на която се присъжда подобно отличие. Процесът на сертифициране започва през 2011 г. и включва цялостна оценка на сградата, както и задълбочен енергиен одит на всички механични и електрически системи. Сертификатът е присъден на базата на качеството на съществуващата сграда, прилагането на високи критерии при експлоатация и поддръжка, както и редица елементи на "зелен" дизайн, която влияят положително както на проекта и така и на по-широката общественост.

Leave a Reply