АЕЖ – България: Да се преразгледа тарифата на БНТ и БНР за изборите

www.vesti.bg | 21.03.2013

На първото си заседание Министерският съвет прие постановление за определяне на тарифата, по която партиите, коалициите от партии и инициативните комитети ще заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио.
Въпреки икономическата криза, цените на различните форми на медийно отразяване са повишени спрямо предходните предизборни кампании. Асоциацията на европейските журналисти – България /АЕЖ/ в писмо да премиера Марин Райков изразява загрижеността си, че служебното правителство продължава практиката на предходните управления за поставяне на силно ограничаващи бариери за правото на достъп до свободен информиран избор на гражданите.
"АЕЖ-България се опасява, че подобни финансови бариери могат да ограничат конституционно гарантираното право на българските граждани да избират или да бъдат избирани или биха могли да доведат до нерегламентирани или корупционни практики или зависимости, породени от необходимостта да бъдат събрани средства за предизборната кампания. Същевременно подобна финансова бариера поставя в неравностойно положение партии, коалиции, сдружения и/или инициативни комитети, които участват за първи път на избори и не са разполагали с държавна субсидия спрямо тези, които вече са имали такава възможност на разположение.
Неясен е и аргументът защо въпреки икономическата криза, цените на различните форми на медийно отразяване са повишени спрямо предходните предизборни кампании. Правителството посочва, че тарифата е е изготвена в съответствие с предложенията на ръководствата на БНТ и БНР.
Бихме искали да Ви попитаме дали при определяне на цените е било отчетено мнението и на други заинтересовани страни. Припомняме, че Вашето правителство пое недвусмислен ангажимент за консултации с гражданите. Ето защо, изглежда логично подобно важно решение да е съгласувано с представителите на политическите партии и инициативните комитети, специализираните неправителствени организации, журналисти с опит в националните медии, и дори с представители на аудиторията на БНТ и БНР.
Смятаме, че в никакъв случай избирателите не бива да бъдат лишени от информацията, необходима им, за да направят своя избор. Това важи с особена острота за онази аудитория, която разчита главно на обществените медии, които са натоварени със специфични функции.
Намираме, че тарифа от 200 лв. за минута участие в диспут дискриминира извънпарламентарните партии, давайки предимство на големите формации, които ползват значителна държавна субсидия. БНТ и БНР са обществени медии и получават финансиране от държавния бюджет именно за да предоставят равна възможност за достъп до ефир на всички слоеве от населението без оглед на платежоспособността им. Без съмнение, партиите с по-големи възможности ще използват по-пълноценно частните медии за предизборната си кампания. Функцията на националната телевизия и националното радио е именно да компенсират частично този дисбаланс.
Освен това АЕЖ-България намира, че поставените от закона изисквания към партиите и коалициите за регистрация за вота чрез внасянето на определен брой подписи /7 хиляди/ и парична гаранция от 10 хиляди лева е достатъчна предпоставка, както за недопускане на партии-фантоми, които да претоварят обществените медии във времето за предизборна агитация, така и достатъчна финансова тежест особено за нови сдружения, партии и коалиции. По тази причина трябва да се помисли дали допълнителното пресяване на участниците в кампанията по националните медии чрез финансови условия е оправдано.
Поради изброените причини, АЕЖ-България призовава правителството в най-кратки срокове да инициира консултации по темата с участието на заинтересованите страни. След като бъде изслушано тяхното мнение, решението за определяне на тарифите трябва да бъде преразгледано, за да се гарантира равен и справедлив достъп до демократичната надпревара", заявяват от АЕЖ. /БГНЕС /

Оригинална публикация

 

Leave a Reply