Агенция за социално развитие „Вижън” стартира проект за предоставяне на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник”

Агенция за социално развитие „Вижън”, в качеството си на бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – BG 051PO001-5.2.07 „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” – фаза 3, стартира изпълнението на Договор № BG 051PO001-5.2.07-0179-C-0001, „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора”. Периода на предоставяне на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” е 12 месеца, считано от началото на месец март 2011 г.

Leave a Reply