Американският университет в България получи 6 000 000 долара за стипендии за български студенти от Фондация „Америка за България”

6 милиона долара за следващите три години ще получи Американският университет в България от фондация „Америка за България”. Средствата са предназначени за стипендии за най-добрите български студенти, приети в АУБ. Парите ще бъдат разпределени за пълни и частични стипендии и ще важат за четирите години на обучение в университета.

Leave a Reply