AMIC България организира workshop “PR-О-ЛОГИЯ – PR в света на маркетинга”

AMIC България I 9.03.2016

Първият workshop “PR-О-ЛОГИЯ βversion – PR в света на маркетинга” ще се проведе на 19 и 20 март, от 13:00ч до 17:30 ч. в учебен център UpGrade U, на адрес бул. „Янко Сакъзов” №3, ет. 1. За повече информация и записвания посетете страницата на събитието.

В обучението могат да участват всички, които се интересуват от PR и комуникации, търсят съмишленици, искат да разберат повече за света на медиите, или се сблъскват с намаляващaта ефективност на рекламата.

В два последователни дни участниците ще разберат какво е PR, каква е ролята му за успеха на бизнеса, как да привличат интереса на медиите и как да създават запомнящи се PR кампании и прессъобщения. Ще дискутираме по казусите, представляващи най-голям интерес за присъстващите. Всички участници ще получат сертификат за завършено обучение.
Програмата на курса включва:

Лекционна част:

Какво всъщност е PR и защо е важна част от съвременния маркетинг?
Кои са новите имена на PR или какво е communication & content marketing?
Как доверието влияе на продажбите?
Медийни тенденции и медийна среда в България
Как се работи с медии?
Кои са инструментите на PR-a?
Какво хората биха искали да прочетат за Вас?
Как да измервате ефективността на PR?

Практическа част:

Разглеждане на казуси по предварително изпратени теми
Анализиране на добри примери и успешни PR кампании
Създаване на собствена PR кампания
Структуриране на прессъобщение
Oбменяне на идеи

Оригинална публикация

Leave a Reply