Анна Кошничарова–Иванова е новият PR & Citizenship мениджър на Майкрософт България

Ружа ЗАГОРСКА I 23.07.2012

Анна Кошничарова–Иванова – новият PR & Citizenship мениджър на Майкрософт България. Анна има 10 години опит в областта на връзките с обществеността. Работила е за редица международни компании, сред които Actavis, Shell България, Audi, Wrigley, ITT, Astra Zeneka и VIVACOM. Завършила e магистърската програма по връзки с обществеността и масови комуникации в Нов български университет и има бакалавърска степен по икономика.

Leave a Reply