Асоциация на Българските Черноморски Общини стартира проекта „Oбщини, социални институции и НПО-партньори за изграждане на капацитет на интеграционна политика”

Проектът се реализира в три пилотни общини – Бургас, Варна и Добрич с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни и Министерство на труда и социалната политика в Република България. Основната цела на проекта е да се изгради адекватен административен капацитет на партньорите на гражданското общество за ефективно управление на процесите на миграция и интеграция в съответствие с общата миграционна политика на ЕС.

Leave a Reply