Балкан Сървисис завърши първи етап от внедряването на QlikView в ЗАД „Виктория”

Благодарение на това решение дружеството ще има по-бърз и ефективен достъп до информацията за многогодишната си дейност във всички свои агенции в страната

Leave a Reply