BarracudaWare – нова компания за backup и disaster recovery решения

Целта на BarracudaWare е да отговори на нарастващата нужда от надеждни решения за резервиране на фирмената информация и нейното възстановяване в случай на аварии или бедствия.

Leave a Reply