Бизнес форум „Фермата“ представя възможности за развитие на земеделския сектор на 24 януари в Стара Загора

Успешни змеделски предриемачи ще споделят добрите практики в сектора и тенденциите за развитие на селските райони

Leave a Reply