Блогът у нас – дългосрочно занимание на активни хора

AMI Communications I 6.08.2012

43% от българските блогъри поддържат блога си вече над 4 години
 
София 06.08.12 г. – Поддържането на блог в България не е временно хоби, а сериозно и дългосрочно занимание на активни хора. Над 43% от блогърите поддържат собствен блог повече от 4 години, а други 34% – между 2 и 4 години. Също над 40% от блогърите в страната заемат ръководни позиции или имат собствен бизнес.
Това показват резултатите от проучване на нивото на доверие и състоянито на блогосфератау нас, инициирано отPR агенция AMI Communications и осъществено в партньорство с Нов български университет и агенция за пазарни проучвания Арбитраж.Според изследването около 28% от блогърите отделят средно между 1 и 3 часа на седмица за блога си, а 22% – между 3 и 5 часа. Най-голям дял – 43%, публикуват поне по един пост седмично, а 27% – по два-три поста.
Проучването показва още, че българските блогъри най-често са на възраст между 25 и 34 години. Мнозинството от тях – 85%, работят, а други 11% са студенти.
Блогърите имат най-голямо доверие на ИТ компаниите и на независимите експерти, търсят корпоративна информация първо в Интернет
Резултатите показват, че 52% от блогърите в България имат най-голямо доверие на компаниите от сектора на информационните технологии. На второ и трето място са производителите на софтуер и хардуер (47%) и фирмите, които се занимават с търговия на дребно (22%).
Блогърите приемат за най-достоверна информацията за дадена организация, когато тя идва от независими експерти (60%) или от „човек като мен“ (55%). Най-важните фактори за добрата корпоративна репутация според хората със собствен блог са високото качество на продуктите и услугите (80%), прозрачните и честни бизнес практики (70%) и откритата комуникация (64%).
Мнозинството от анкетираните (81%) използват първо онлайн търсачките, когато търсят информация за дадена компания. Социалните мрежи са вторият предпочитан източник (34%). Сравнително голям дялот блогърите (39%) по принцип приемат информация за дадена организация за вярна, когато са я чули или прочели веднъж или два пъти. Когато имат доверие на конкретната компания, делът на блогърите, които ще повярват на новината от първия или втория път, нараства до 45%. При негативно отношение към дружеството, склонните да повярват в информацията от първите два пъти намаляват до 17%.
Блогърите са все по-отворени да общуват с компании/ марки
Резултатите от проучването сочат, че информация за продукти, услуги, марки или компании намира място в блоговете. Почти половината (44%) от анкетираните заявяват, че публикуват постове, свързани с марки и компании, поне веднъж в месеца. От тях 3% – всекидневно, 10% – по няколко пъти в седмицата, други 10% – веднъж седмично, а 5% – веднъж на две седмици.
Все по-голяма част от българските блогъри са отворени да общуват директно с компаниите и да използват подадена им информация за тях и продуктите им. Над 67% от блогърите са получавали предложения от компании да отразят информация за тях или техни марки в блога си. От тях 44% са писали по предложената тема. За сравнение през 2009 г.161% са получавали информация от компании и марки, за да я използват в блога си. Само 25% от тях са я публикували.
Данните сочат още, че 57% от анкетираните са получавали предложение да тестват продукт, като 38% от тях са приемали поканата. Това бележи значително увеличение в сравнение с 2009 г. Тогава делът на блогърите, на които е била предоставяна подобна възможност, е бил 33%.
Допълнителна информация за проучването
Проучването „Ниво на доверие“ е реализирано по инициатива на PR агенция AMI Communications в партньорство с агенция за пазарни проучвания Арбитраж и Нов български университет. То е проведено сред четири различни групи:
  • журналисти - 155 анкетирани чрез онлайн анкета в периода ноември – декември 2011 г.;
  • блогъри (хора, които поддържат собствен блог) - 67 анкетирани чрез онлайн анкета в периода ноември – декември 2011 г.;
  • представители на бизнеса, които заемат високи и средни управленски позиции – 104 анкетирани чрез онлайн анкета в периода декември 2011 г. – януари 2012 г.;
  • жители на градовете в България на възраст между 18 и 65 години - 302 анкетирани чрез онлайн анкета и телефонни интервюта в периода декември 2011 г. – януари 2012 г.
Можете да намерите допълнителни резултати от проучването на този линк:http://www.youtube.com/watch?v=m6EDfl5ZTOo&feature=youtu.be
 
За Арбитраж
Arbitrage Research е независима агенция за проучвания на пазара и нагласите на потребителите, oснована през 2002 година. Прилага иновативни методологии за разбиране на двигателите на потребителското поведение с комбинация от качествени и количествени техники, онлайн и офлайн. Разполага с онлайн комюнити панела bganketa.com – социална мрежа от ангажирани и активни потребители, създадена и поддържана за провеждане на качествени и количествени проучвания.
 
За AMI Communications
AMI Communications България (www.amic.bg) е част от AMI Communications Group, която има представителства още в Чехия, Словакия и Румъния. Тя е партньор на водещата независима глобална PR мрежа Edelman за България. AMI Communications България е член на Българската асоциация на PR агенциите (БАПРА). Сред клиентите на агенцията са ЧЕЗ България, Visa Европа, LG Electronics България, мебелни магазини Aiko,Hobas България, Shell България и други.
Следвайте AMI Communications във Facebook.
 
1 Според резултатите от допитване „БГ блогърите за PR практиките“ осъществено по инициатива на PR агенция AMI Communications в партньорство с компанията за пазарни проучвания Арбитраж и Нов български университет. То е проведено сред 52 блогъри (хора, които поддържат собствен блог) чрез онлайн анкета между 18-27 септември 2009 г. 

Leave a Reply