Британската академия “Investors In People” стартира в България

PR Agency A Team I 23.07.2013

Посланикът на Великобритания у нас става патрон на Академията

  Академия „Investors in People”, стартира тази есен в България като част от проект за „Транснационално партньорство за усъвършенстване на корпоративната организационна култура и развитие на човешките ресурси”, по схема „Без граници”, безвъзмездно финансирана от Европейски Социален фонд 2007 – 2013. Тя има за цел да развие практическите знания и умения за усъвършенстване на бизнес стратегии, за разработване иновативни модели за успешно управление на промяната, непрекъснато подобряване на работата и повишаване конкурентоспособността на компаниите в съвременния бизнес свят.

Академията се провежда под патронажа на Н.Пр. Джонатан Алън, Посланик на Великобритания в България, а нейното официално откриване ще се състои на специално събитие в Резиденцията на дипломата, което е насрочено за 10 октомври 2013г. /четвъртък/.

Интернешънъл Хюмън Рисорсиз и Investors in People International ще представят проекта и възможностите, които той предоставя за дългосрочно и устойчиво развитие на бизнеса в нашата страна.

Стандартът Investors in People е създаден през 1991г. във Великобритания и се управлява от Националната комисия по заетост и умения в Обединеното кралство, към правителството на Великобритания. Сертифицираните компании са над 38 000 в 78 страни.

Investors in People е иновативен инструмент за подобряване на бизнес резултатите и управление изпълнението на работата, който дава конкурентно предимство на компаниите, съобразно индивидуалните нужди на всяка една от тях. Investors in People създава култура за непрекъснато усъвършенстване на организациите, насърчава креативността, корпоративната социална отговорност и равните възможности за реализация на служителите и разгръщане на техния потенциал за успеха на компаниите и хората. Български компании, които вече са сертифицирани по стандарта с подкрепата на Investors in People international и Интернешънъл Хюмън Рисорсиз са TNT България, Software AG, Visa card и Ей И Ес Марица Изток 1 Сървисиз ЕООД.

Интернешънъл Хюмън Рисорсиз ЕООД е ексклузивен представител на Investors in People за България.

Leave a Reply