БУЛМЕДИКА / БУЛДЕНТАЛ` 2013 – водещ форум за здравеопазването и българските медици

Малко са събитията, които имат почти половинвековна история. БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ е от тях. Изложбата се наложи като носител на прогреса в медицината. Отъждествява се с образец на съвременната медицина и с иновациите в най-хуманната сфера на общественото развитие.

Leave a Reply