Business Intelligence от LLP Dynamics – SQL Reporting Services, един изключителен завършек на управленския софтуер

Юлиан Венев I 9.10.2013

Business Intelligence от LLP Dynamics – SQL Reporting Services, един изключителен завършек на управленския софтуер

SQL Reporting Services е мощно средство подпомагащо вземането на навременни и стратегически решения от страна на директори и управители. BI е завършека на една информационна система. Позволява изключително комбиниране на различни работни потоци. Чрез SQL Reporting Services корпоративните данни се преобразуват в ценна информация и ключови показатели за ефективност.
Продуктът е изключително бърз – извлича и калкулира данни за броени секунди, правейки бърз и навременен точен анализ. Служи до голяма степен за контрол и обслужване на аналитичната част от процеса.
Основни ползи:
• подпомага навременните решения в управленската дейност на компанията, като предоставя пълен контрол на случващото се в компанията;
• характеризира се с много бързо действие, позволяващо бързо извличане на информация от основни масиви данни, не само генерирани от системи за управление на бизнеса, но и от други приложения, превръщайки я в масивен отчет;
• решението е евтино като цена, тъй като не е нов абонаментен продукт, а е стъпващ върху SQL Service – не е необходимо да се закупуват допълнителни лицензи;
• благодарение на факта, че е базиран на SQL, SQL Reporting Services е изключително устойчиво във времето;
• когато е комбиниран с Share Point се достъпва от всякъде;
• разполага с вътрешнофирмен портал за споделяне;
Сред основните му предимства пред другите системи от този клас е липсата на годишна поддръжка. Тук потребителите правят сами справки, като крайния потребител има възможност дори да вземе участие в процеса на разработка. Също така благодарение на една от функционалностите си представя калкулирани данни от няколко колони и полета в едно.
В сравнение с други продукти от този клас SQL Reporting Services не отстъпва по нито един показател, а цената му е значително по-ниска.
Допълнителни обучения на персонала не се изискват, тъй като е тясно свързан с SQL Service.
Поддръжка не е необходима, като единствено е възможно да има някакви дребни доработки, които са с надграждащ характер и се осъществяват при обновяването на SQL Service.

Leave a Reply