България губи 1.4 милиарда долара вследствие на „Войната на пътя”

България губи 1.4 милиарда долара или 1.5% от БВП по данни за 2008 г. вследствие на „Войната на пътя”. Това са изчислили експертите на Световната банка в последния доклад на институцията за състоянието на пътната безопасност в Европа и Централна Азия, наречен „Смърт на колела”.

Leave a Reply