България се присъединява към медийната кампания на проекта “Hopenhagen” по повод срещата на високо равнище за климатичните промени, която ще се проведе на 7 декември 2009 г. в Копенхаген

Hopenhagen е кампания на Международната рекламна асоциация IAA, съзвучна с големите цели, които си поставя форумът в датската столица, а именно: определяне на конкретни мерки за намаляване на парниковите газове до 2020 г.; изработване на рамка в подкрепа на действия за устойчивост на уязвимите страни срещу климатичните промени с цел запазване на човешкия живот; подкрепа на развиващите страни в техните усилия за напредък и климатична справедливост за всички.

Leave a Reply